Návrh metodiky hodnocení rizik závažných havárií v kontextu evropské direktivy IPPC a novely SEVESO II

Navrhovaný postdoktorandský grant "Návrh metodiky hodnocení rizik závažných havárií v kontextu evropské direktivy IPPC a novely SEVESO II" navazuje na evropský projekt "ARAMIS - Accidental Risk Assessment Methodology for Industries". Cílem navrhovanéhogr antu je hodnocení rizik především u zdrojů rizika nepodléhajících zákonu č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií (implementace direktivy SEVESO II). Častým případem je existence takových zařízení v bezprostřední blízkosti obytných ploch nebo místshr omažďování osob, což zvyšuje riziko pro okolní obyvatelstvo. Mezi tyto zdroje rizik patří například chladící zařízení zimních stadiónů a potravinářských podniků nebo menší zásobníky LPG, které mohou představovat rizika závažné havárie vzhledem k svému umístění. V rámci nosného projektu ARAMIS je vyvíjena nová, na evropské úrovni harmonizovaná metoda hodnocení rizik průmyslových podniků, která bude ověřena na několika případových studiích. Dílčím cílem postdoktorandského grantu je rozšířit toto ověření.

Kód GP104/02/D070
Manažer projektu
Aleš Bernatík
Typ projektu
granty - ČR
Zařazení projektu dle tématu
bezpečnost práce
,
havárie
,
legislativa
Zahájení a ukončení projektu
01.09.2002 - 01.08.2005
Klíčová slova (cz)
havárie, závažné havárie, hodnocení rizik, EU, směrnice, legislativa
Klíčová slova (en)
accidents, risk evaluation, EU, legislation, directives

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail