Nastavení periody pracovnělékařské prohlídky a mimořádná prohlídka

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Jak správně stanovit periodu pracovnělékařské prohlídky pro administrativní pracovnici, jejíž pracovní pozice je zařazena v I. kategorii práce, pokud tato pracovnice nad rámec administrativní činnosti obsluhuje v budově svého pracoviště plynový kotel s výkonem do 50 kW a tlakovou nádobu stabilní (expanzomat)? Bude se v tomto případě jednat o rizikovou práci dle přílohy 2. vyhlášky č. 79/2013 Sb.? A ještě dotaz na mimořádnou lékařskou prohlídku. Pokud je zaměstnanec, jehož pracovní pozice je zařazena ve II. kategorii práce, vyslán na mimořádnou lékařskou prohlídku z důvodu pracovní neschopnosti delší než 8 týdnů, počítá se následující termín pracovnělékařské prohlídky od data provedení mimořádné prohlídky?

Ad 1) Za rizikové práce jsou považovány práce, které jsou zařazené podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, do kategorie druhé rizikové, třetí nebo čtvrté, nikoliv administrativní práce zařazené do kategorie první. Pokud se jedná o práci při obsluze plynového kotle, tak mezi práce s rizikem ohrožení zdraví, viz bod 7 přílohy II k vyhlášce č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, patří mj. obsluha nebo opravy tlakových nádob, včetně tlakových lahví a turbokompresorů. Jestliže v dotazu uvedená zaměstnankyně vykonává tento druh práce a jedná se o obvyklou součást její práce u zaměstnavatele, vztahují se na ni pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců vykonávajících práce s rizikem ohrožení zdraví se lhůtou pro periodické prohlídky dle § 11 odst. 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., tedy jednou za 4 roky, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. Tuto prohlídku musí absolvovat u lékaře, který poskytuje zaměstnavateli pracovnělékařské služby, nikoliv u svého registrujícího praktického lékaře.

Ad 2) Ke změně lhůty pro periodickou prohlídku dochází v případě provedení mimořádné prohlídky pouze v případě, pokud byla při mimořádné prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je interval periodické prohlídky, nebo byl výkon práce přerušen na dobu delší než 6 měsíců, pokud z lékařského posudku nevyplývá jinak (viz ustanovení § 12 odst. 5 vyhl. č. 79/2013 Sb.).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail