Následná kontrola stroje podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Jaký má být rozsah "následné kontroly" podle § 2 NV č. 378/2001 Sb. týkající se kontroly elektrických částí stroje? Jedná se o běžný stroj typu soustruh, vrtačka apod. starší výroby, ke kterému není k dispozici návod k použití, kde by byl rozsah kontroly stanoven.

Obráběcí stroje jako soustruh, vrtačka apod. během provozu musí splňovat minimální požadavky na bezpečný provoz dle § 3 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu dle § 4 je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. Pravidelné ověření, kontrola stroje, musí být provedeny nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštním právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty, rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Místní bezpečnostní předpis a rozsah kontrol k jmenovaným strojům lze z části sestavit pomocí technických norem:

ČSN EN 60204-1 ed.2 Bezpečnost strojních zařízení Elektrické zařízení strojů-Část 1. Všeobecné požadavky,

ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - posouzení rizika a snižování rizika,

ČSN EN 12717+A1 Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Vrtačky

a další normy typu C dle druhu strojů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail