Násilí a obtěžování na pracovišti

Recenze : Násilí a obtěžování na pracovišti : situace v Evropě

5–20 % pracovníků v Evropě se stává přímými či nepřímými svědky násilí a obtěžování na pracovišti, konkrétní číslo závisí na zemi, odvětví a použitých metodách zjišťování. Tato zpráva přináší statistické údaje z řady států, které shromáždilo Evropské observatorium rizik. Evropské observatorium rizik, které je součástí agentury EU-OSHA, nedávno provedlo celoevropský průzkum pracovišť s názvem ESENER, z něhož vyplývá, že 40 % evropských vedoucích pracovníků je problematikou násilí a obtěžování na pracovišti znepokojeno, ale pouze 25 % z nich zavedlo opatření na její řešení. Jak násilí, tak obtěžování jsou závažnými, avšak podhodnocenými hrozbami pro bezpečnost a obecnou pohodu pracovníků v Evropě. Násilí, slovní agrese či výhružky, s nimiž se zaměstnanci setkávají při své práci se zákazníky nebo pacienty, patří mezi závažné problémy v oblasti BOZP. A psychické následky jsou mnohdy závažnější než fyzická zranění. Obtěžování na pracovišti může vést ke stresu, dlouhodobé pracovní neschopnosti či dokonce sebevraždě. Mezi ekonomické důsledky patří snížená produktivita, vyšší pracovní neschopnost a fluktuace zaměstnanců a předčasný odchod do důchodu z důvodu invalidity, často v nepříliš pokročilém věku. Ze zprávy rovněž vyplývá, že v mnoha evropských zemích není problematice násilí na pracovišti stále věnována dostatečná pozornost a na její řešení bylo podniknuto jen málo konkrétních kroků. Je třeba zvýšit povědomí o této problematice na vnitrostátní úrovni i na úrovni jednotlivých organizací.

MILCZAREK, Malgorzata. Workplace Violence and Harassment : a European Picture. Luxembourg : European Agency for Safety and Health at Work, 2010. 155 s. ISBN 978-92-9191-268-1.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail