Nároky VZP při pracovním úrazu zaměstnance

Zdroj: 

Na dotazy odpověděl Vlastimil Sršeň ze Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Mám dotazy ke Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR (VZP).

1. Je zaměstnanec povinen vyplnit dotazník, který zasílá VZP při svém zjišťování okolností pracovního úrazu? Nebo ho může bez následků ignorovat?

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zraněnému zaměstnanci sice neukládá, nicméně je v zájmu samotného zaměstnance, aby bylo zjištěno, zda na straně zaměstnavatele nedošlo k porušení právních povinností, v jejichž důsledku by došlo k pracovnímu úrazu. Taková skutečnost následně přispívá ke zlepšení úrovně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci a výsledky takového zjištění mohou mít vliv i na uplatnění nároků samotného zraněného zaměstnance vůči zaměstnavateli.

2. V případě, že zaměstnanec předmětný dotazník VZP vyplní, má zaměstnavatel právo si tento dotazník od VZP vyžádat? Neboť mám za to, že zaměstnanec nemusí do dotazníku uvést přesné údaje (protože dotazník je zaměstnanci mnohdy zaslán až po více než roce od ukončení léčby) a zaměstnavatel může být následně na základě nepřesných údajů tlačen k proplacení nákladů na léčení.

Jedná se o komunikaci mezi zdravotní pojišťovnou a zraněným pojištěncem, kdy nárok na zaslání obsahu této komunikace zaměstnavatel sice nemá, nicméně s informacemi uvedenými v dotazníku bude v případě, že budou potvrzovat jeho protiprávní jednání, seznámen v průběhu vymáhání nároků zdravotní pojišťovny.

3. Je nějaká promlčecí doba, po které již nemůže VZP požadovat proplacení nákladů na léčení zaměstnance?

Promlčecí doba je upravena občanským zákoníkem a řídí se ustanoveními o promlčení nároků na náhradu škody, kdy tato lhůta je tříletá a běží od okamžiku, kdy se zdravotní pojišťovna dozví o škodě a o osobě povinné k její náhradě. V případě, že by vzniklo zdravotní pojišťovně právo na pojistné plnění (jedná se o pojištění odpovědnosti osoby povinné k náhradě škody), pak začne tato lhůta běžet až jeden rok po pojistné události. Nejpozději se právo zdravotní pojišťovny promlčí za deset let ode dne, kdy škoda vnikla, a pokud se jednalo o úmyslně způsobenou škodu, pak za patnáct let ode dne, kdy škoda vznikla.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail