Nárok na rizikový příplatek při práci s fluoridem

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Existuje nárok na příplatek při práci s plynem SF6, který se používá v energetice?

Fluorid sírový je bezbarvá, plynná, anorganická chemická látka se vzorcem SF6. Fluorid sírový je inertní a asi 70 % se využije v elektrotechnickém průmyslu jako dielektrikum (izolant). V § 6 odst. 1 a 2 písm. b) nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku podle zákoníku práce (§ 117 a § 128 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů), je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění.

Ztěžujícím vlivem se rozumí chemické látky, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší překračují hodnotu nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovené zvláštním právním předpisem, nebo pokud pro danou látku není hodnota nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovena, překračují trojnásobek hodnoty jejího přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem.

Tímto zvláštním právním předpisem je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jsou v příloze č. 2 (část A) stanoveny limity pro fluoridy anorganické, jako F.

V souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Mezi rizikové faktory patří i faktory chemické.

Takže, vyskytují-li se na Vašem pracovišti rizikové faktory, tzn. například faktory chemické (fluorid sírový), je zaměstnavatel povinen pravidelně měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty, a v případě, že naměřené hodnoty splňují podmínky uvedené v § 6 odst. 1 a 2 písm. b) nařízení vlády č. 567/2006 Sb., poskytovat Vám příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail