Nárok na dovolenou u dohody o pracovní činnosti

Dotaz byl publikován v časopisu Sondy revue č. 5/2015.

Naše firma bude přijímat pracovníka na dohodu o pracovní činnosti. Bude mít tento pracovník nárok na dovolenou? Pokud ano, po jaké době a v jaké délce?

Pokud zaměstnanci vykonávají práci na základě dohody o pracovní činnosti, vztahuje se na ně ustanovení § 76 a § 77 zákoníku práce.

V § 77 odst. 1 zákoník práce stanoví, že pokud není v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o 

a) převedení na jinou práci a přeložení,
b) dočasné přidělení,
c) odstupné,
d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,
e) překážky v práci na straně zaměstnance,
f) dovolenou,
g) skončení pracovního poměru,
h) odměňování, s výjimkou minimální mzdy, a
i) cestovní náhrady.

V odst. 3 stejného paragrafu je pak stanoveno, že právo zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce a u dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit, vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v § 199, § 206 a v části deváté zákoníku práce. U dohody o pracovní činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle § 191 až § 198 a § 206. Z toho vyplývá, že nárok na dovolenou (pokud to není sjednáno v dohodě) zaměstnanec nemá. Pokud na tom mají obě strany zájem, je možné v dohodě o pracovní činnosti sjednat nárok zaměstnance na dovolenou a podmínky nároku na ni a rozsah dovolené. Podmínky a rozsah dovolené mohou být sjednány stejně jako u pracovního poměru, mohou však být sjednány i odlišně.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail