Národní soutěž PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Zdroj: 

Od roku 2012 Výzkumný ústav bezpečnosti práce vyhlašuje národní soutěže pro jednotlivce pod názvem PROFESIONÁL BOZP a PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI. V roce 2022 je soutěž určena pro fyzické osoby, které jako odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora BOZP na staveništi zajišťují u podnikajících subjektů tuto činnost na celém území České republiky, popř. i v zahraničí.

Informace k soutěži, propozice i soutěžní formulář jsou dostupné na adrese:
https://www.vubp.cz/profesional-koordinator-bozp/

Termín uzávěrky pro odevzdání Přihlašovacího formuláře: 31. srpna 2022. Neváhejte se přihlásit.

Nejvíce pracovních úrazů je ve stavebnictví

V roce 2020 Státní úřad inspekce práce společně s Českým báňským úřadem zaznamenaly 35 071 pracovních úrazů. Z toho bylo 108 smrtelných a 833 závažných pracovních úrazů. Stavebnictví se dlouhodobě řadí mezi odvětví s vysokým počtem pracovních úrazů. To je způsobeno především tím, že se zde vyskytují pracovní činnosti a postupy z mnoha odvětví, které jsou rovněž doprovázeny různou zkušeností a kvalitou zhotovitelů staveb. Státní úřad inspekce práce v roce 2020 uskutečnil téměř 16 tisíc kontrol a uložil více než 3 tisíce pokut v souhrnné výši téměř 275 milionů korun.

Nejčastější příčinou pracovních úrazů v roce 2020 bylo špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko, které představovalo 90 % ze všech ostatních pracovních úrazů. V porovnání s rokem 2019, ve kterém bylo zjištěno celkem 33 467 pracovních úrazů kvůli špatně nebo nedostatečně odhadnutému riziku, se jedná o nárůst o necelých 10 %.

Náklady na pracovní úrazy a nemoci z povolání jsou značné. Evropskou unii každoročně stojí 476 miliard EUR, což představuje 3,3 % evropského HDP. Celosvětově to je 2 680 miliard EUR, což je 3,9 % celosvětového HDP.

Motivace pro jednotlivce

Černá čísla ukrajují nejenom ze společného krajíce, znamenají především bolest, slzy, zbytečně zmařené životy a rodinné tragédie. Zamezit tomu co možná nejvíce je úkolem prevence. Od roku 2012 Výzkumný ústav bezpečnosti práce vyhlašuje národní soutěže pro jednotlivce pod názvem PROFESIONÁL BOZP a PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI. Jedná se o jedinečnou výzvu, neboť vedle jednorázových i tradičně realizovaných programů pro podniky a celé pracovní kolektivy dosud nebyl v ČR motivačně podpořen a oceňován přístup jednotlivců. Odborníci na bezpečnost práce si jsou jistí, že je třeba tuto činnost zpopularizovat a zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní.

Statut a pravidla soutěže

V roce 2022 je soutěž určena pro fyzické osoby, které jako odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora BOZP na staveništi zajišťují u podnikajících subjektů tuto činnost na celém území České republiky, popř. i v zahraničí. Odborně způsobilou osobou k činnostem koordinátora BOZP na staveništi se rozumí fyzická osoba podle § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která tuto činnost vykonává v pracovněprávním vztahu nebo jako podnikající fyzická osoba.

Tři soutěžní kategorie:

  • A. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze v přípravné fázi, a to při přípravě staveb, tj. od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání objednateli (podle stavebního zákona „stavebníkovi“),
  • B. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze při realizaci staveb, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem až do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby,
  • C. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi jak v přípravné fázi, tak při realizaci staveb.

Zdroje:

https://osha.europa.eu/cs/publications/international-comparison-cost-wor....
https://www.suip.cz/documents/20142/43692/suip_zprava_o_pracovni_urazovo....

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail