Napadení inspektorky inspekce práce a výsledky činnosti SÚIP za únor 2012

Zdroj: 
V únoru zaevidovaly orgány inspekce práce 2012 celkem 9 pokut ve výši 1.045.000,- Kč v oblasti kontroly nelegálního zaměstnávání. Zranění utržila inspektorka pracovního týmu kontroly nelegálního zaměstnávání při výkonu kontrolní činnosti v Pardubickém kraji.

Zranění utržila inspektorka pracovního týmu kontroly nelegálního zaměstnávání při výkonu kontrolní činnosti v Pardubickém kraji. K incidentu došlo jednoho únorového dne poté, co inspektorka vstoupila do objektu kontrolované osoby za úcelem provedení předem nahlášené kontroly a předložila zástupci kontrolované osoby průkaz inspektora. Zástupce kontrolované osoby inspektorce průkaz vytrhl, vložil si jej do své náprsní kapsy a na výzvy k navrácení průkazu nereagoval. Poté došlo k vzájemnému pretahování. V důsledku incidentu inspektorka utrpěla zranění. Případ byl bezprostředně nahlášen Policii CR.

Celkem 9 pokut ve výši 1.045.000,- Kč uložených zaměstnavatelům v oblasti kontroly nelegálního zaměstnávání zaevidovaly orgány inspekce práce v únoru 2012. Z toho 4 pokuty udělili inspektoři pracovního týmu kontroly nelegálního zaměstnávání Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj. Na úseku kontroly dodržování právních předpisu týkajících se BOZP bylo v únoru 2012 evidováno 92 uložených pokut ve výši 2.840.000,- Kč a na úseku kontroly dodržování pracovněprávních předpisů pak 123 pokut ve výši 4.208.000,- Kč.

Kontrolní činnost orgánu inspekce práce probíhá z valné části dle naplánovaného programu kontrolních akcí na daný rok. Inspektoři Státního úřadu inspekce práce provedli v únoru 2012 celkem 2 291 kontrol u zaměstnavatelů.

Orgány inspekce práce však působí nejen z pozice sankčního institutu, jejich činnost má také osvětový charakter s důrazem na prevenci. V rámci preventivního působení tak jednotlivá pracoviště poskytují také bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. Zájem veřejnosti o toto poradenství neustále narůstá. V průběhu února 2012 se na orgány inspekce práce obrátilo celkem 6 534 zájemců s dotazem či potřebou zkonzultovat určitý problém z oblasti pracovněprávních vztahů či z oblasti bezpečnosti práce. Pro srovnání v lednu 2012 to bylo „pouze“ 6 497 zájemců, loni v prosinci 4 667, v listopadu 5 996 a v říjnu 5 805 zájemců.

Jeden z hlavních úkolů kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce na daný rok představují kontroly na základě podnětů podaných zaměstnanci na porušování právních predpisů ze strany zaměstnavatelů. V uplynulém měsíci přijaly orgány inspekce práce celkem 1 014 podnětů ke kontrole, přičemž 568 z nich se týkalo porušování predpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek, 50 podnětů spadalo do oblasti bezpečnosti práce na pracovištích a 396 se vztahovalo k oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti, která představuje pravomoc nově patřící orgánům inspekce práce od začátku roku 2012.

Tyto podněty podané občany v průběhu února nejčastěji směřovaly na úsek nelegálního zaměstnávání (386 podnětů), odměňování zaměstnanců (288 podnětů), dále na úsek pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (262 podnětů), náhrad (113 podnětů) a pracovní doby (58 podnětů).

V únoru 2012 evidovaly orgány inspekce práce na základě hlášení zaměstnavatelů celkem 2 931 pracovních úrazů. Dva pracovní úrazy z uvedeného počtu byly smrtelné a u dalších 94 pracovních úrazů si léčení postiženého vyžádalo jeho hospitalizaci delší než 5 dnů.

Celkem 83 pracovních úrazů v únorové evidenci představovalo pracovní úrazy cizích státních příslušníků. Pouze v jednom případě musel být cizinec hospitalizován déle než 5 dnů. V únoru, stejně jako v lednu, neutrpěl smrtelný pracovní úraz v ČR žádný cizinec.

O míře pracovní úrazovosti v jednotlivých regionech za měsíc únor vypovídají následující údaje:

 • Jihomoravský kraj: 373
 • Plzeňský kraj: 308
 • Hlavní město Praha: 305
 • Královéhradecký kraj: 245
 • Ústecký kraj: 229
 • Středočeský kraj: 208
 • Zlínský kraj: 199
 • Pardubický kraj: 191
 • Vysočina: 171
 • Olomoucký kraj: 164
 • Jihočeský kraj: 163
 • Liberecký kraj: 133
 • Karlovarský kraj: 116
 • Moravskoslezský kraj: 108
 • Zahraničí: 17
 • Neurčeno: 1

Nejčastější zdroj pracovních úrazů v únoru, stejně jako v lednu, představovaly materiály, předměty, výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky a prach (719 pracovních úrazů v této kategorii zdrojů).

Oblastní inspektoráty práce také zpracovávají vyjádření k vybraným projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. V únoru 2012 tak posoudily celkem 123 vybraných projektových staveb.

Uvedené údaje jsou platné k 5. 3. 2012.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail