Nanomateriály podle nařízení REACH a CLP

Zdroj: 

Nová internetová stránka bude poskytovat informace všem, kteří mají v plánu registrovat nanomateriály a rovněž bude informovat o aktivitách Evropské chemické agentury (ECHA) v této oblasti.

Nanotechnologie se rychle rozšiřují a jsou využívány v mnoha oblastech života jako je zdravotní péče a ve spotřebním zboží jako je kosmetika, elektronika, energetika, potraviny a zemědělství. S mnoha výrobky se již můžeme setkat také na evropském trhu. Nanomateriály mají díky velikosti svých částic (1-100 nm) zcela specifické fyzikálně - chemické vlastnosti.

Ačkoli pro nanomateriály neexistují žádné výslovné požadavky podle nařízení REACH a CLP, splňují definici látky. V roce 2011 vydala Evropská komise doporučení o definici nanomateriálů, která se používá v různých evropských předpisech, včetně nařízení REACH a CLP.

Zatímco nanomateriály poskytují jedinečné technické a obchodní možnosti, rychlý nárůst jejich užívání vyvolává otázky ohledně účinků na lidské zdraví a životní prostředí. Proto bude třeba provádět dostatečné hodnocení a řízení rizik u těchto nových forem materiálů. Výrobci, dovozci a následní uživatelé musí zabezpečit bezpečné používání každé látky (jakékoliv její formy) podle nařízení REACH. ECHA spolupracuje s kompetentními autoritami členských států, Evropskou komisí, společnostmi a mezinárodními organizacemi zejména s Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD).

V říjnu 2012 ECHA ustanovila pracovní skupinu zaměřenou na nanomateriály (ECHA-NMWG) pro projednávání vědeckých a technických otázek spadajících pod nařízení REACH a CLP a poskytování doporučení pro řešení problémů. Skupina se skládá z expertů ze členských států, Evropské komise, ECHA a akreditovaných partnerských organizací.

ECHA bude rovněž pravidelně organizovat webové semináře určené pro informování a diskuze o posledním vývoji v oblasti nanomateriálů v souvislosti s nařízením REACH a CLP. Semináře mají pomoci registrujícím při přípravě a předložení registračních dokumentací týkajících se nanomateriálů.

Další informace:

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail