Náhrada za bolest, když nebyla pracovní neschopnost

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Pracovník utrpěl pracovní úraz bez pracovní neschopnosti. Úraz jsme zaznamenali do knihy úrazů, ale záznam o úrazu jsme nevyhotovovali, protože nebyla pracovní neschopnost. Nyní pracovník přišel, že od něj ošetřující lékař chce formulář na hodnocení bolestného. Pokud by chtěl pracovník vyplatit bolestné, tak to je možné jen na základě záznamu o úrazu (a tento se zase samozřejmě doručuje i dalším institucím). Jak to řešit?

Nenastane-li následkem pracovního úrazu pracovní neschopnost, neznamená to, že úraz nebude odškodněn. Pracovní neschopnost delší než 3 dny je pouze statistickou hranicí jednotnou v rámci EU. Proto se evidují jen pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny. Evidenci pracovního úrazu prostřednictvím „záznamu o úrazu“ nelze zaměňovat s nárokem na jeho odškodnění. Pracovní úrazy s neschopností kratší než 3 dny nebo bez neschopnosti se pouze evidují v knize úrazů a pojišťovně se jako podklad pro odškodnění úrazu dává kopie záznamu z této knihy úrazů.

Autor článku: 

Komentáře

Poznámka

28.11.2012 - 12:04 Radoslav Vlasák
K uvedenému jenom poznámka plynoucí z praxe: V české legislativě je sice "zakotvena" Kniha úrazů a minimální obsah zápisu v ní, chybí však (aspoň podle mého náhledu) jakékoliv "ošetření" samotné knihy. To existuje např. u požární knihy, stavebního deníku apod. U Knihy úrazů však ne - a přitom zápis v ní je (nebyl-li sepsán záznam o úrazu) jediným dokladem pro případné pozdější uplatňování zákonných nároků z titulu pracovního úrazu. Pokud se "náhodou" Kniha úrazů ztratí (není to ani evidovaná kniha a nemusí mít ani číslované listy, o vyplňování průpisem ani nemluvě a o elektronické knize také ne), nemá poškozený zaměstnanec, u kterého např. teprve po určité době dojde k zdravotním komplikacím z titulu pracovního úrazu bez prvotní pracovní neschopnosti či sice s touto PN, ale do 3 dnů (a tedy ke vzniku škody), žádný hodnověrný doklad o jeho pracovním úrazu, může tedy trpět tzv. důkazní nouzí. Nabízí se proto otázka, zda by při připravované novelizaci nařízení vlády č. 201/2010 Sb. nebylo nanejvýš vhodné a potřebné legislativně upravit i náležitosti samotné Knihy úrazů - např. tak, že poškozený zaměstnanec by automaticky dostával kopii příslušného zápisu, a že Kniha úrazů, vedená písemně, by musela mít evidenci a číslované listy. Tak velkou administrativní zátěž by to snad nepřineslo a zaměstnanec by mohl mít jistotu, že v budoucnu nebude trpět již zmíněnou důkazní nouzí (oponovat dokazováním pomocí svědků apod. je při dnešní fluktuaci zaměstnanců a zanikání zaměstnavatelských firem iluzorní).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail