Náhrada mzdy za doprovod syna k lékaři

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Mám zdravotně postiženého syna, plnoletého, v invalidním důchodu. Vzhledem k vrozeným vadám máme často vyšetření u lékařů mimo bydliště, vzdálenost asi 50 km od místa bydliště. Zajímalo by mě, jaký mám nárok na náhradu mzdy, pokud jej na vyšetření doprovázím? Kolik hodin mohu uplatnit?

Doprovod rodinného příslušníka, kterým je i plnoletý syn, pokud s vámi žije ve společné domácnosti, je důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, a obecně je tato překážka zakotvena v § 199 odst. 1 zákoníku práce: „(1) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2. Náhrada mzdy nebo platu se poskytne ve výši průměrného výdělku.“

Podrobnosti jsou uvedeny v bodu 8 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci:

„8. Doprovod

a) Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu

1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu.“

Podle § 206 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnanec překážku v práci (doprovod) povinen prokázat zaměstnavateli. Ke splnění povinnosti podle věty první jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost.

O tom, zda je doprovod v konkrétním případě nezbytný, rozhoduje ošetřující lékař a zaměstnanci o tom musí vydat doklad. Doprovod je nezbytný zásadně v těch případech, kdy s ohledem na svůj zdravotní stav není doprovázený rodinný příslušník sám schopen cestu k lékaři absolvovat.

Zákoník práce ani citované nařízení vlády neřeší situaci, kdy se vyšetření v krátkých intervalech opakuje.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail