Nahlížení do zdravotnické dokumentace zaměstnance způsobilo prodlevu při odškodňování pracovního úrazu

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pojišťovna si vyžádala od zaměstnance souhlas s nahlédnutím do zdravotnické dokumentace, protože prý shledali nějaké nesrovnalosti. Nyní dokumentaci kontrolují, kontrolují a kontrolují, měsíce ubíhají a k odškodnění se nemají. Zaměstnanec je samozřejmě na nás zlý a chce nás hnát před soud, že mu měsíčně neproplácíme ušlou mzdu, i když jsme se tak dohodli. Pojišťovna argumentuje tím, že zaměstnanec dal souhlas k nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, takže mohou dokumentaci zkoumat klidně rok. Prosím o váš názor na situaci.

Ano, zaměstnanec může dát celý případ k soudu. Zaměstnanec věděl, že zaměstnavatel jeho pracovní úraz uznal a že se s ním dohodl na odškodnění, tak neměl dávat souhlas k nahlédnutí do zdravotnické dokumentace. Věděl přece, že se se zaměstnavatelem seriozně dohodl. Všude se hovoří o ochraně osobních údajů, o tom, jak údaje o zdravotním stavu jsou navýsost citlivé osobní údaje a jak k nim nemá mít přístup nikdo nepovolaný, a zde dá zaměstnanec bez ničeho souhlas s nahlédnutím do své zdravotní dokumentace někomu, koho nezná, u koho se nikdy neléčil a o kom neví, jak dál bude zjištěné informace rozšiřovat. Za úraz je odpovědný zaměstnavatel, tak zaměstnanec má jednat o veškerém odškodnění pracovního úrazu jen s ním. To je jejich vnitřní pracovněprávní záležitost.

Samozřejmě, že jako zaměstnavatel za nic nemůžete, pojišťovna asi vyčkává a počítá s tím, že to buď zaměstnanec nebo zaměstnavatel nevydrží a případ dají k soudu. Žádný předpis jim neumožňuje, že mají zkoumat zdravotnickou dokumentaci, oni to začali dělat již v minulosti a omlouvali to tím, že tak činí, aby předešli soudním sporům v případech, které nejsou zcela jasné. Že provádí přezkum, protože odpovídají za řádnou výplatu pojistného, a i oni jsou pod kontrolou, zejména Ministerstva financí.

Autor článku: 

Komentáře

Problém

11.09.2019 - 09:28 Radoslav Vlasák
No a to je právě ten problém - ostatně už to bylo na těchto stránkách (a nejen na nich) ventilováno vícekrát. Přitom stačí nahlédnout do zákoníku práce, konkrétně do § 271m, odst. 2 - "Náhradu za ztrátu na výdělku a náhradu nákladů na výživu pozůstalých je zaměstnavatel povinen vyplácet pravidelně jednou měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty". Zaměstnanec sice (zřejmě vzhledem k nedostatečné informovanosti - ale kdo z řadových zaměstnanců, a nejen jich, se vyzná v GDPR???) poskytl pojišťovně souhlas s nahlédnutím do jeho zdravotní dokumentace, ale to nic nemění na povinnosti zaměstnavatele, plynoucí z citovaného §. Takže bych si dovolil zásadně nesouhlasit s tím, že zaměstnavatel "za nic nemůže". Jistě, zaměstnanec se může soudit (ovšem pouze se zaměstnavatelem - mezi zaměstnancem a pojišťovnou žádný právní vztah neexistuje), nicméně prakticky nutit zaměstnance, aby se svých zákonných nároků domáhal soudně, byť se již se zaměstnavatelem na náhradě škody dohodl - to už je opravdu hrubě "přes čáru". Včetně dalších otázek - kdo pak (v případě soudního sporu) zaměstnanci uhradí náklady na právní zastoupení, úroky z prodlení výplaty náhrady škody atd. Čili - odpovídá zaměstnavatel, je povinen náhradu škody uhradit, a jak se potom on "vyrovná" s pojišťovnou, nemusí zaměstnance vůbec zajímat. Bohužel současná (a víceméně tolerovaná) praxe tzv. úrazových pojišťoven, které si osobují právo do odškodňování pracovních úrazů zásadním (a podle mne naprosto nezákonným) způsobem vstupovat, je názorným příkladem, jak současný systém ne vždycky funguje tak, jak by fungovat měl.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail