Náhlá indispozice stavebního zámečníka pracujícího ve výšce

Příklad pracovního úraze ve stavebnictví

Kde se stala chyba?
Příklad: Pracovní úraz v stavebnictví

Situace:
Místem úrazu byl objekt zastřešeného točitého schodiště před domem, které bylo kruhového půdorysu o průměru asi 5 m. Kolem schodiště bylo vedeno trubkové řadové lešení o délkách stran kolem 6 m, které mělo zhruba půdorysný čtvercový tvar. Výška nejvyššího třetího patra lešení byla 5,5 m nad úrovní země, nižší dvě patra lešení nebyly opatřeny podlahami. Podlaha ve třetím patře lešení byla provedena z dřevěných podlahových dílců typu "Z" dle ČSN 73 8101 (šířka a délka podlážek 0,5 m x 1,2 m). Vzhledem ke kruhovému průřezu schodiště byly podlahy lešení doplněny v rozích jednotlivými fošnami. Lešení bylo postaveno za účelem dokončení stavby schodiště - provedení oplechování a povrchových úprav.

Úrazový děj:
Na opláštění konstrukce pro zastřešení schodiště pracovali tři pracovníci, kteří prováděli opláštění z podlahy trubkového lešení. Postižený přecházel po podlaze lešení k místu připevnění plechu opláštění a zjistil, že jeden z podlahových dílců vyčnívá proti ostatním. Sklonil se, vyčnívající podlahový dílec nadzvedl a měl jej v úmyslu osadit do správné polohy. Došlo k jeho propadnutí v místě manipulované podlážky, která spadla současně s pracovníkem. Ostatní dva pracovníci pracovali na druhé straně lešení a pád neviděli. Postižený utrpěl následkem pádu zlomeninu pánve a stydké kosti.

Šetření úrazu:
Nebylo zjištěno porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce žádným z případných účastníků události - postiženým, dalšími pracovníky, zaměstnavatelem či dodavateli. Postižený byl řádně proškolen a seznámen s bezpečnostními předpisy, byl schopen na základě lékařské zprávy vykonávat práci stavebního zámečníka. Montáž lešení byla provedena správným způsobem pod dohledem oprávněné osoby s lešenářským průkazem. Podlážky lešení nevykazovaly žádné technické nedostatky. Úraz byl způsoben náhlou indispozicí postiženého, což postižený uvádí ve své svědecké výpovědi.

Závěr:
Vzhledem k uvedeným skutečnostem IBP neuplatnilo žádná opatření dle zák. č. 174/1968 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail