Může se preventivní prohlídka konat i krátce po skončení platnosti lékařského posudku?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zaměstnanec vykonává noční práci a je zařazen do kat. 2. rizikové. Poslední lékařský posudek byl vystaven 6. 10. 2016 a lhůta preventivní prohlídky je 1 rok. Denní směna, kdy lze jít k lékaři, vychází na 3. 10. 2017, pak následují noční a víkend, ale zaměstnanec ukončí k 13. 10. 2017 pracovní poměr. Na loňském lékařském posudku není vyznačena doba platnosti. Moje otázka zní, zda je někde uvedeno, že posudek končí po roce k datu poslední prohlídky, zda se musí konat k 3.10. preventivní prohlídka, aby mohl dál vykonávat danou práci a pak k 13. 10. jít na výstupní prohlídku, nebo zda půjde jen na výstupní prohlídku. Ta je u nás daná a zaměstnanci se jí zúčastňují bez problémů. V organizaci je zvykem, že se roční preventivní prohlídky konají vždy před datem poslední prohlídky. Je to tak správné, nebo lze uvažovat i o nějakém přesahu za datum poslední prohlídky (např. 10 dnů)?

Podle ustanovení § 44 odst. 6 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách platí, že lékařský posudek pozbývá platnost

a) uplynutím doby, na kterou byl vydán,

b) dnem, kdy měla být podle jiného právního předpisu nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví nebo posuzujícího lékaře nebo jiné k tomu oprávněné osoby provedena lékařská prohlídka za účelem nového posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby,

c) dnem, kterým nastaly právní účinky lékařského posudku vydaného pro stejný účel a za stejných podmínek jako předcházející posudek, pokud z tohoto zákona nebo jiných právních předpisů nevyplývá jinak,

d) ukončením pracovněprávního nebo služebního vztahu, jde-li o posudek podle § 41 písm. d); to neplatí, je-li nejdéle do 3 měsíců ode dne jeho ukončení pracovněprávní vztah se stejným výkonem práce znovu uzavřen se stejným zaměstnavatelem, pokud v době od jeho ukončení nedošlo ke změně nebo vývoji zdravotního stavu posuzované osoby.

Z uvedeného vyplývá, že bez ohledu na to, jestli byla v posudku uvedena lhůta, po kterou posudek platí, posudek pozbývá platnosti dnem, kdy měla být podle § 94 zákoníku práce (ZP) provedena další prohlídka, tedy za rok. Žádný přesah platnosti u lékařských posudků neplatí. Lékařský posudek není samoúčelný, to je především ochrana pro zaměstnavatele. Zaměstnavatel podle § 103 ZP nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práci, jejíž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Proto, když zaměstnanec bude s vědomím zaměstnavatele vykonávat po uplynutí doby platnosti posudku práci, vydá se nebezpečí postihu především zaměstnavatel.

Pokud se týká výstupních prohlídek, tak pokud nejste zaměstnanci dráhy, tak povinnost podrobit se výstupní prohlídce nemáte. Podle výslovného znění § 13 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), platí, že výstupní prohlídka se provádí na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon. Tím zvláštním zákonem se myslí například Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy – vyhláška č. 101/1995 Sb. V jiných případech může zaměstnavatel vyslat zaměstnance na výstupní prohlídku pouze na základě jeho žádosti. Ona ani jinak valný význam nemá, protože sama prohlídka není garancí, že v budoucnu nemohou být u zaměstnance zjištěny takové změny zdravotního stavu u zaměstnance, které vedou k uznání nemoci z povolání.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail