Může se pracovník přesvědčit o stavu zařízení bez napětí dotykem ruky?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděli odborníci ze Státního úřadu inspekce práce.

V roce 2010 zpracoval Státní úřad inspekce práce a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., pro Národní informační centrum BOZP (Český Focal Point) informační brožuru „Základní povinnosti pro činnost u VTZ – Elektrická zařízení“. Odborníkům v naší firmě se nelíbí odstavec: „Nezahajuj práci dříve, než odborný pracovník předá vypnuté a zajištěné pracoviště. (Odborný pracovník musí o stavu zařízení bez napětí přesvědčit ostatní tak, že se vlastní holou rukou dotkne vypnuté části.)“, že prý to není v souladu s vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektronice. Prosím, můžete mi sdělit a případně i citovat předpis, který toto umožňuje?

Tento požadavek byl již uveden v ČSN 34 3100 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, která v čl. 91 uváděla „Po zajištění pracoviště zkontroluje osoba určená k zajištění pracoviště, spolu s vedoucím práce, zda jsou učiněna všechna bezpečnostní opatření na pracovišti a teprve potom povolí pracovní skupině vstup na pracoviště. Tuto kontrolu provede vedoucí práce i v případě, že pracoviště zajišťoval sám. Po této kontrole přesvědčí osoba zajišťující pracoviště pracovní skupinu o beznapěťovém stavu přímým dotykem na zajištěnou část." Tato norma přestala platit k 31. 12. 2005.

V říjnu 2005 byla vydána technická normalizační informace (dále jen TNI) 34 3100, která je určena pro používání v uvedené oblasti spolu s platnou ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních. TNI byla vypracována pro usnadnění orientace v předmětné oblasti a pro rozpracování některých článků k zajištění bezpečnosti práce na elektrických zařízení a v blízkosti živých částí, které jsou v ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 obsaženy. Tato TNI konkrétně v ČI. 6.2.6 Povolení k zahájení práce mimo jiné uvádí „Po zajištění pracoviště zkontroluje osoba určená k zajištění pracoviště, nebo kontrole zajištění pracoviště, spolu s vedoucím práce, zda jsou učiněna všechna bezpečnostní opatření na pracovišti a teprve potom povolí pracovní skupině vstup na pracoviště. Tuto kontrolu provede vedoucí práce i v tom případě, že pracoviště zajišťoval sám. Po této kontrole přesvědčí osoba zajišťující, nebo kontrolující zajištění pracoviště pracovní skupinu o beznapěťovém stavu přímým dotykem na neizolovanou část (holé vodiče), pokud to zařízení umožňuje."

Tedy z výše uvedených ustanovení předpisů se vycházelo při vytváření předmětné informační brožury. Dále uvádíme, že odborný pracovník uvedený v této brožuře musí splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice (min. § 6 pracovník pro samostatnou činnost) dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Komentáře

Nic proti předpisům, ale...

09.10.2013 - 19:23 Radoslav Vlasák
Vůbec nechci zpochybňovat normy a předpisy (a "elektrikář" jsem jenom amatérský), nicméně - abych zjistil, zda to či ono není čirou náhodou pod napětím, používám VŽDYCKY zkoušečku. Nebylo by to i pro osoby znalé a kvalifikované přece jenom podstatně bezpečnější?

Dobrý den,

10.10.2013 - 06:54 Norbert Chalupa
Dobrý den, pane Vlasáku, pochopitelně, že vždy před dotykem ruky určitých elektrických částí, se musí elektrikář přesvědčit o beznapěťovém stavu mj. zkoušečkou. NEJDE TO JINAK! To, že se dotkne zařízení holou rukou, pouze v konečné fázi, před započetím práce, garantuje všem ostatním zúčastněným, že skutečně je el. zařízení bez napětí. Tudíž za dodržení všech stanovených podmínek není na tomto nic nebezpečného. Zcela jistě nechtějí tvůrci norem elektrikáře vystavovat nebezpečí úrazu el. proudem. Téměř každý elektrikář, kterého znám, před započetím práce na el. zařízení, kromě toho, že provede příslušná opatření k tomu, že el. zařízení bude vypnuto, se před započetím práce přesvědčí (i když pracuje sám) o beznapěťovém stavu zkoušečkou a následně ,,brnknutím,, ( dotykem ) holého prstu, ruky o neizolované části el. zařízení. Toto pravidlo funguje již jaksi podvědomě zcela automaticky.

Re:

10.10.2013 - 11:10 Radoslav Vlasák
Aha, tak to se velmi omlouvám (přece jenom jsem "elektroamatér") - takhle je to samozřejmě O.K.!

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail