Může mi zaměstnavatel nařídit odvoz zraněné zaměstnankyně do nemocnice?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský z Rady vlády pro BOZP.

Pracuji jako seřizovač a opravář (údržbář) na výrobní lince. Paní, která pracuje také na výrobní lince, spadla a zlomila si ruku. Mistr směny po mně žádal, abych ji zavezl ve 3 hodiny ráno do 30 km vzdálené nemocnice. Může mi to zaměstnavatel nařídit? Může zraněnou osobu odvézt kdokoli, proškolená osoba, nebo jen záchranka? 

V případě vzniku úrazu na pracovištích zaměstnavatele je povinností každé osoby, pokud tím neohrozí sama sebe, poskytnout první pomoc a oznámit toto poškození zdraví svému nadřízenému [§ 106 odst. 4 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (ZP)], který je pak povinen zajistit objasnění příčin a okolností vzniku tohoto pracovního úrazu (§ 105 odst. 1 ZP). Za tím účelem je povinností zaměstnavatele podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. j) ZP zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci a podle § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, vybavit pracoviště v rozsahu dohodnutém s poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

V rámci odvozu zraněného lze, podle povahy zranění, přivolat zdravotnickou záchrannou službu, či v případě poškození zdraví, u kterého není nutná asistence zdravotnického pracovníka, odvézt tuto osobu do zdravotnického zařízení určeným dopravním prostředkem. Nemůže Vám však být tato povinnost uložena, neboť není součástí Vašeho druhu práce.

Samozřejmě v případě použití služebního vozidla je nutné, aby zaměstnavatel zajistil seznámení zaměstnance podle ustanovení § 103 odst. 2 a 3 ZP s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, což je kromě dopravních předpisů také seznámení s návodem k obsluze dopravního prostředku. V případě použití soukromého vozidla vlastníkem tohoto prostředku odpadá seznámení s návodem k obsluze. Musíme si totiž uvědomit, že by v případě Vašeho poškození zdraví při dopravní nehodě v rámci převozu zraněného zaměstnance do zdravotnického zařízení, došlo ke vzniku pracovního úrazu v souladu s ustanovením § 271k ZP.  Z tohoto důvodu je nutné, aby zaměstnavatel mohl mít uvedenou činnost zajištěnou proškolenou osobou, kde ovšem nestačí jenom znalost dopravních předpisů, ale též znalost ovládání svěřeného vozidla.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail