Může koordinátor BOZP pokutovat OSVČ na stavbě?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.

Obracím se na Vás s dotazem za syna, který pracuje jako zedník - OSVČ. Hlavní zhotovitel na stavbě si najme mého syna na subdodávky. Ten podepíše, že byl seznámen s riziky na pracovišti. Při výkonu práce se na stavbě pohybuje koordinátor BOZP. Ten zjistí, že syn nemá předepsanou přilbu nebo výstražnou vestu. Je oprávněn mu dát pokutu? Pokud ano, na jakém právním základě? Běžně se prý stává, že koordinátor dává všem OSVČ, které se pohybují na stavbě, pokuty v různé výši za různá pochybení. Já se domnívám, že pokuty může udělovat pouze inspektorát práce.

V souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb. je Váš syn na staveništi jako tzv. jiná osoba. Na tuto osobu platí § 17 uvedeného zákona, který i po synovi požaduje používání OOPP a dodržování požadavků na bezpečnost práce. Co se týče seznamování s riziky, tak tuto povinnost má koordinátor BOZP na staveništi a toto seznamování musí být v souladu s postupem výstavby, takže nestačí jednorázový podpis. Protože však OSVČ se nepovažuje za plnohodnotného zhotovitele, tak zodpovědnost za přenášení informací o rizicích od koordinátora, vykonávání prací dle plánu BOZP, účast na kontrolních dnech má firma, která si OSVČ najala.

Co se týče udělování pokut, tak ze zákona nemá koordinátor žádné právo k jejich udělování. Pokud k tomu na stavbách dochází, nejedná se o pokuty ze zákona, ale pouze o pokuty smluvní, a v tomto případě je otázkou, jakým způsobem je tato problematika smluvně vyřešena. Ze zkušeností mohu uvést, že při případném sporu bude pro pokutujícího obtížné u soudu prokázat oprávněnost uložení pokuty. Obdobně při nezaplacení bude koordinátor asi obtížně pokutu vymáhat. Arbitrem v těchto případech bude vždy soud. V každém případě však je potřeba opětovně zdůraznit, že je povinností Vašeho syna používat prokazatelně stanovené (je třeba si položit otázku, na základě kterého předpisu je tento požadavek uplatňován) OOPP.

Více informací lze získat v publikaci MPSV Bezpečnost práce ve stavebnictví.

Autor článku: 

Komentáře

Smluvní pokuta

08.03.2016 - 09:15 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Smluvní pokuty u subdodavatelů např. za nepoužívání OOPP (a samozřejmě další porušení povinností na úseku BOZP a PO) má velmi dobře právně ošetřené ČEZ a.s. Od něho pak přebírají udělování pokut ostatní dceřiné společnosti nebo další smluvní partněři. Nicméně je pravdou, že zejména OSVČ a malí subsubdodavatelé si s doržováním BOZP a PO nědělají starosti, a proto jsou smluvní pokuty na místě.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail