Může koordinátor BOZP na staveništi zároveň působit i jako technický dozor investora?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Zdeněk Neset.

Jako právnická osoba jsme podepsali smlouvu na výkon koordinátora BOZP na dané stavbě. Jako koordinátor byl pověřený jeden ze zaměstnanců. Musí mít tento zaměstnanec nějaké "interní pověření", že vykonává tuto činnost na konkrétní stavbě dle této smlouvy? Osvědčení pro výkon koordinátora BOZP na staveništi samozřejmě má. Musí být tento zaměstnanec uveden ve smlouvě o výkonu koordinátora BOZP? Je správné, když je tato smlouva vystavena dohromady na výkon koordinátora BOZP a na výkon technického dozoru investora? Smlouva byla vystavena na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, tím pádem byla již součástí zadávací dokumentace. Při kontrole z jistého úřadu nám bylo řečeno, že smlouva na obě činnosti (BOZP a TDI) je špatně. Je to tak?

Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v § 14 odst. 2 stanoví, že koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou osobou. Zákon č. 309/2006 Sb. ovšem neupravuje náležitosti vlastní smlouvy, kterou je určen koordinátor. V podkladech, které na základě zákonných předpisů zadavatel předává inspekci práce (oznámení o zahájení prací) je ovšem třeba uvést i jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresu místa bydliště, číslo platného osvědčení koordinátora, který bude fyzicky tuto funkci vykonávat.

Výše uvedený zákonný předpis stanoví, že koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby. Více zákon danou problematiku neřeší. V případě Vámi uváděné situace, kdy se počítá s tím, že funkci koordinátora a TDI bude provádět jeden subjekt, je třeba si uvědomit, že náplň obou činností je svým obsahem a také rozsahem rozdílná. Vzniká zde otázka nad kvalitou plnění výše uvedených funkcí.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail