Může česká OZO v BOZP a PO působit i na Slovensku?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jsem osoba odborně způsobilá v prevenci rizik a technik požární ochrany. Můj zaměstnavatel se rozhodl koupit sklad na Slovensku, kde jsou zaměstnáváni lidé (Slováci) přes slovenskou personální agenturu. Co se týká školení, směrnic, veškeré úpravy BOZP a PO rád bych věděl, zda-li se postupuje výhradně podle slovenské legislativy. Mohu tyto věci legálně zastřešovat, když nevlastním slovenskou certifikaci? Je slovenská úprava BOZP či PO hodně odlišná té naší?

Osobně si myslím, že je třeba rozlišit dvě věci. Jednak otázku zajištění BOZP v majetku Vašeho zaměstnavatele na Slovensku, tím myslím zajištění např. požadavků na pracoviště, požadavků na pracovní prostředky, bezpečnostní značky atd. To musí zajistit vždy majitel, resp. zaměstnavatel. Druhá je pak otázka zajištění BOZP agenturami práce, které by měly být ustavovány i na Slovensku na stejném principu jako u nás a tudíž i tam by mělo platit, že uživatel ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí jeho práci a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci (to je však třeba ověřit). To by tedy byla zase povinnost Vašeho zaměstnavatele. V současné době na Slovensku platí zákoník práce č. 311/2001 Zb.z., ve znění pozdějších předpisů,  podle mých informací však slovenský zákoník práce neupravuje agentury práce, to je asi spíše třeba hledat v zákoně o zaměstnanosti. Slovenské předpisy z oblasti BOZP přesně neznám, jsem však přesvědčena, že nejsou odlišné od našich. Vždyť i naše úprava BOZP v dnes platném zákoníku práce i celý zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou v podstatě transpoziční úpravou, která je převzata ze směrnic Evropských společenství, takže i na Slovensku musí platit stejné principy pro BOZP, musí ji mít převzatou ze směrnic EU. To se týká např. prevence rizik, poskytování OOPP, evidence pracovních úrazů atd.

Pokud se týká Vaší konkrétní odborné způsobilosti, tak i to se domnívám, že by neměl být na Slovensku problém. Jsme přece v Evropské unii a pro celou EU platí volný pohyb osob. Vy si proto můžete požádat slovenské ministerstvo školství o uznání Vaší kvalifikace a oni musí mít stejný zákon jako máme my, zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů a měli by Vám Vaši kvalifikaci uznat. Předem se ještě můžete informovat na našem MPSV, jaké mají zkušenosti se slovenskými předpisy o uznávání odborné kvalifikace, ale podle mého názoru by to skutečně neměl být problém.

Autor článku: 

Komentáře

Může česká OZO v BOZP a PO působit i na Slovensku

01.04.2008 - 09:53 R. Sigmund
<P>Osobně si myslím, že NEMŮŽE, ne že by tedy nemohl, ale slovenská legislativa toto neuznává. Na Slovensku totiž platí, i když jsme, jak je uvedeno, obojí&nbsp;v EU poměrně rozdílné právní předpisy co se týká BOZP a PO zejména v případě provádění školení - tento OZO musí nejdříve absolvovat kurz lektorského minima, OZO v PO platí pouze 5 roků a musí se provádět přezkoušení. a takových drobných odchylek je poměrně hodně.</P> <P>Tyto mé informace jsou ale tři roky staré, bylo to takhle sděleno Ministerstvem práce Slovenské republiky. odbornou kvalifikaci sice uznávají (školy apod) ale ne odbornou způsobilost - bylo to zdůvodněno rozdílností právních předpisů BOZP, PO</P>

Odborna zpusobilost

01.04.2008 - 16:40 Miroslav Moricky
Pokud chcete vykonavat cinnost jako OZO na Slovensku musite ziskat jednotlive kvalifikace dle slovenskych zakonu a tyto cinnosti vykonavat dle slovenskych zakonu, pravni subjektivita, zivnostensky list.

Urcite muze

08.07.2015 - 20:12 robert šimko
Obratte se se zadosti na NIP v Košicích, tam to určite vybavíte - tyka se to hlavne OZO v BOZP /ve SR je to "bezpečnostný technik"/

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail