Musím být v evidenci úřadu práce, abych měl nárok na výplatu renty?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Od roku 1984 mám přiznanou nemoc z povolání. Vše probíhalo naprosto normálně, protože jsem vždy sehnal bez větších problému práci. U posledního zaměstnavatele jsem pracoval bezmála 18 let jako investiční referent. K 7. 1. 2013 jsem byl z organizačních důvodů v 55 letech propuštěn. Věk a nemoc z povolání zapříčinila, že jsem již nesehnal žádnou práci. Nyní je mi 60 let a na úřadu práce mi bylo řečeno, že mě vyškrtnou z evidence. Můj dotaz tedy zní - musím být i nadále v evidenci úřadu práce, abych měl nárok na výplatu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, tzv. renty?

Ano, musíte být evidován na úřadu práce, protože jinak byste neprokázal vážný a opravdový zájem o práci. Zaměstnavatel by tak mohl namítat (a pojišťovna by to určitě za něho ráda udělala), že nemáte zájem o práci. Zákon jasně stanoví, že zaměstnavatel zaměstnanci neuhradí škodu do výše částky, kterou si bez vážných důvodů opomenul vydělat (§ 271b odst. 5 zákoníku práce). Zákon sice blíže nevysvětluje, co je třeba rozumět opomenutím výdělku. Východiskem ale může být úvaha, že smyslem § 271b ZP není zakonzervovat stav, jaký zde nastal okamžikem ztráty nebo snížení pracovní způsobilosti poškozeného zaměstnance, ale uhrazovat poškozenému pouze tu ztrátu, která mu vznikla v důsledku ztráty nebo snížení jeho pracovní schopnosti. Tato ztráta, jak vyplývá z § 271b ZP odst. 5 věty druhé, nemůže vznikat, je-li důsledkem pasivního postoje poškozeného zaměstnance (viz slova „opomenul vydělat“ v citovaném ustanovení, jež vyjadřují pasivitu – nekonání) např. k možnostem, jež se nabízejí ostatním uchazečům o zaměstnání, nebrání-li tomu poškození zdraví. Soudní praxe (zejména rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 3003/2005) z těchto důvodů dovodila, že poškozený zaměstnanec si opomenul vydělat také ty částky, které by si vydělal, kdyby se jako uchazeč o zaměstnání podrobil rekvalifikaci a poté vykonával tomu odpovídající zaměstnání.

Tady je asi chyba na úřadu práce, který Vám nenabídl za 5 let vhodnou práci a neumožnil Vám ani vhodnou rekvalifikaci, protože v 55 letech jste ještě nebyl na rekvalifikaci starý. Dnes se všude říká, jaký je nedostatek zaměstnanců a úřad práce pro Vás nemá nějakou vhodnou lehčí práci? To by chtělo, abyste si stěžoval na postup úřadu práce na Státním úřadu inspekce práce. Smyslem a účelem zařazení uchazeče do evidence uchazečů o zaměstnání je nalézt dotyčnému vhodnou práci. Jak vyplývá z Vašeho dotazu, pracoval jste v administrativě, proto skutečně nechápu, jak je možné, že jste za celou tu dobu nenalezl vhodnou práci.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail