Musí zásuvky na pracovišti odpovídat českým normám?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

V současné době na našem pracovišti probíhá kontrola elektrospotřebičů. Některé zásuvky neodpovídají českým normám. Jedná se o zařízení, která na naše pracoviště nainstalovali technici ze strany zahraničního zákazníka. Kdo je v takovém případě zodpovědný provádět pravidelnou kontrolu těchto zásuvek? Musí odpovídat českým normám, nebo stačí mít doklad o tom, že odpovídají zahraniční normě?

Elektrické zásuvky a vidlice uváděné na trh a používané v České republice podléhají požadavkům nařízení vlády č.163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. V příloze č. 2 jmenovaného nařízení vlády jsou zásuvky zařazeny do tabulky č. 10 Technické zařízení staveb, pořadové č. 13, postup posuzování shody - §7.

§7 Ověření shody:

(1) Výrobce nebo dovozce pro ověření shody výrobků
a) zajistí u autorizované osoby provedení počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku,
b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4,
c) zajišťuje takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odstavec 3, dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.

(2) Autorizovaná osoba provede počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O výsledcích zkoušek a jejich posouzení vystaví protokol s uvedením doby platnosti.

Závěr:
V ČR lze používat jen zásuvky a vidlice ověřené autorizovanou osobou (AO) – nejlépe Elektrotechnickým zkušebním ústavem (EZÚ). Revize na těchto zásuvkách může provádět revizní technik s oprávněním dle § 9 vyhl. č. 50/1978 Sb.

Autor článku: 

Komentáře

Jen malá oprava - NV.č 166 je

04.10.2011 - 15:11 jiri oliva
Jen malá oprava - NV.č 166 je z roku 2002, uveden je rok 2005.

Oprava

04.10.2011 - 15:12 jiri oliva
Jen malá oprava - NV.č. 166 je z roku 2002, uveden je rok 2005. Hezký den.

Re: Oprava

05.10.2011 - 16:30 Kateřina Hrubá
Děkujeme za upozornění. Bylo to opraveno. K. Hrubá, redakce BOZPinfo.cz

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail