Musí zaměstnavatelé klasifikovat své prostory podle NV č. 406/2004 Sb.?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Mám dotazy k nař. vl. č. 406/2004 Sb. Musí opravdu každý zaměstnavatel klasifikovat své prostory? Jaký je výstup a co s ním? Kdo tuto klasifikaci provádí, podle jakého postupu?

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli obecnou povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Speciální úpravu této povinnosti na ochranu před ohrožením výbuchem uvádí prováděcí prováděcí předpis, kterým je nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Příloha 1 k citovanému nařízení definuje prostory podle nebezpeční výbuchu:

  • prostor s nebezpečím výbuchu je prostor, ve kterém se výbušná atmosféra může vyskytnout v množství vyžadujícím opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců;
  • prostor bez nebezpečí výbuchu je prostor, ve kterém se nepředpokládá výskyt výbušné atmosféry v množství vyžadujícím opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců.

Zaměstnavatel na základě výsledků posouzení rizik výbuchu roztřídí prostory na prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez nebezpečí výbuchu. Posouzení rizik a následné roztřídění (klasifikace) prostor je jen na zaměstnavateli. Rizika posoudí sám, má-li k tomu potřebné znalosti, případně pověří zaměstnance s takovými znalostmi, nebo posouzení zadá dodavatelsky u odborné firmy.

Jestliže jsou na pracovištích zaměstnavatele prostory s nebezpečím výbuchu, postupuje dále podle podrobné úpravy v nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Jestliže se takové prostory na jeho pracovištích nevyskytují, zaznamená zaměstnavatel tuto skutečnost do podnikové dokumentace vedené k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a další úkoly uložené nařízením vlády se na něj již nevztahují.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail