Musí si poskytovatel PLS vyžádat výpis ze zdravotní dokumentace zaměstnance?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Lékařka poskytující pracovnělékařské služby (PLS) od zaměstnanců nechce výpis z dokumentace ošetřujícího lékaře. Po poradě s právníkem tvrdí, že dle ustanovení § 42 odst. 1 písm b) z. č. 373/2011 "posuzující lékař si výpis ze zdravotnické dokumentace může vyžádat prostřednictvím posuzované osoby" záleží na rozhodnutí lékaře, kdy a jakým způsobem si výpis vyžádá. Tvrdí, že rozhodně to není zákonem daná povinnost pracovníka si výpis opatřovat, ani lékaře jej vyžadovat. Naši pracovníci jsou vystaveni vibracím v kategorii 3 a máme i jiné rizikové práce, a proto vyžadujeme, aby zdravotní stav zaměstnanců byl náležitě zhodnocen. Opravdu je právní výklad paní doktorky správný?

 

Znění § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci se mj. vydává i na základě zhodnocení výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství. Pouze podle informací z této dokumentace lze získat objektivní informace z předchozího období, které jsou nezbytné pro správný odhad dalšího vývoje zdravotního stavu a tedy správné posouzení zdravotní způsobilosti k práci. Provedení výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře je tedy nezbytnou součástí lékařské preventivní prohlídky, jejímž účelem je posoudit zdravotní způsobilost zaměstnance k dané práci.

O výpis ze zdravotnické dokumentace může požádat posuzující lékař pracovnělékařské služby registrujícího praktického lékaře posuzované osoby sám. Musí však být dohodnuto, jakým způsobem se v takovém případě uskuteční úhrada za vyhotovení výpisu. Předání výpisu ze zdravotnické dokumentace poskytovateli pracovnělékařských služeb může zajistit i posuzovaná osoba sama. Vždy tedy záleží na vzájemné dohodě. Lékař pracovnělékařské služby si tedy má výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího praktického lékaře posuzované osoby vždy vyžádat.

Autor článku: 

Komentáře

Jak nečekat 10 dní na lékařský posudek

07.05.2015 - 16:43 Michal Bezpečák
Tak dlouho jsem hledal tuto informaci, protože se mi stalo úplně to samé. Díky za tuto odpověď. Našel jsem ale ještě jeden podobný článek, který se zabývá tím, jak nečekat 10 dní na lékařský posudek ze vstupní prohlídky, což je též velmi dobrá informace pro všechny, kteří něco podobného už řešili. Dovoluji si tedy přiložit tento článek http://www.esafety.cz/lekarsky-posudek-ze-vstupni-prohlidky-jak-necekat-10-dni/, třeba někomu také pomůže.

Re: Jak nečekat 10 dní na lékařský posudek

10.06.2015 - 11:29 Michal OZO
ono je tam více zajímavých článků, které se určitě budou všem hodit.. např. http://www.esafety.cz/odpovedi-mzcr-na-dotazy-k-pls/

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail