Musí se zaměstnavateli nahlásit těhotenství?

Dotaz byl publikován v Novinách Odborového svazu státních orgánů a organizací č. 12/2020 a odpověděla na něj JUDr. Eva Dandová.

Musí zaměstnankyně zaměstnavateli nahlásit těhotenství?

Obecně žádná povinnost zaměstnankyně hlásit zaměstnavateli těhotenství stanovena není. Zákoník práce vychází z toho, že zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, včetně odměňování za práci a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Právní úprava zákazu prací v zákoníku práce vychází především z té skutečnosti, že zaměstnankyně vzhledem ke svému mateřskému poslání nemohou vykonávat všechny práce.

Zaměstnankyně jsou proto chráněny zákazem některých prací, které by mohly způsobit trvalé snížení jejich plodnosti. Zákazy výkonu prací stanovených zákoníkem práce se vztahují na zaměstnankyně těhotné, zaměstnankyně, které kojí a zaměstnankyně – matky do konce devátého měsíce po porodu. Seznamy těchto prací jsou stanoveny vyhláškou č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích). Následně je pak zaměstnavatel povinen takovou zaměstnankyni převést na jinou vhodnou práci. Navíc zákoník práce sám stanoví například zákaz práce přesčas těhotných zaměstnankyň, a to zaměstnavatel nemůže respektovat dříve, než se o těhotenství zaměstnankyně dozví.

Je tedy věcí uvážení zaměstnankyně s ohledem na svůj zdravotní stav a na vykonávanou práci (pracovní podmínky atd.), kdy zaměstnavateli tuto skutečnost sdělí. Nakonec je asi vhodné a slušné včas oznámit zaměstnavateli těhotenství a předpokládaný nástup na mateřskou dovolenou, aby si zaměstnavatel mohl za zaměstnankyni zajistit vhodnou náhradu.

Autor článku: 

Komentáře

Neuvěřitelné!!!

08.09.2020 - 08:02 Petr Bartoš
Nemohu uvěřit, že v zemi, která si hraje na "vyspělou", není uložena povinnost - nahlásit zaměstnavateli průkazným způsobem těhotenství!?!? Je jasné, že to má svá pro a proti, ale jak má zaměstnavatel brát ohled na budoucí maminku a jejího potomka, když to prostě nemusí vědět???

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail