Musí na preventivní prohlídku všichni zaměstnanci?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Musí na preventivní, popř. vstupní prohlídku k lékaři i externí vyučující a vyučující na mateřské dovolené
či v důchodovém věku?

Obecně platí, že lékařským prohlídkám se musí podrobit každý zaměstnanec (viz ustanovení § 135 zákoníku práce). Proto není rozhodující, jestli se jedná o vyučující v důchodovém věku nebo o vyučující mladou či vyučující, která má se zaměstnavatelem uzavřen vedlejší pracovní poměr. Pracovní úvazek, resp. jeho délka, není pro posouzení této otázky rozhodující. Rozhodující je riziko práce, kterou bude dotyčný vykonávat. Zaměstnavatel musí provést v rámci prevence rizik všechna možná opatření a jedním z nich bezesporu je i preventivní prohlídka zaměstnance. Povinnost zaměstnavatele mít lékaře preventivní péče a vysílat zaměstnance na prohlídky, zatím podle toho jak určí zaměstnavatel, vložila do ustanovení
§ 133 zákoníku práce novela provedená zákonem č. 155/2000 Sb. Zatím se totiž čeká na přijetí zákona o závodní lékařské péči, aby naše republika mohla plnit bezezbytku Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 161, o službách pracovního lékařství, sice ratifikovanou a vyhlášenou ve Sbírce zákonů (č. 145/1988 Sb.), nicméně v praxi zatím plněnou jen částečně. Vzhledem k tomu, že naše vláda byla v Ženevě za toto neplnění úmluvy kritizována, přikročilo se zatím, před vydáním zákona o pracovní péči či pracovněprávní péči, k několika dílčím krokům. Jedním z nich bylo ustanovení § 40 zákona
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, podle kterého jsou organizace (tedy právnické a zásadně i fyzické osoby) povinny zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči, jak to vyplývá i z výše citované Úmluvy. Dalším krokem bylo zakotvení povinnosti zaměstnavatele a povinnosti zaměstnance do výše citovaných ustanovení § 133 a § 135 zákoníku práce. S tím vším nakonec souviselo i to, že zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a to s účinností od 1. ledna 2001, vložil kompetenci dozoru nad plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit závodní preventivní péči okresním hygienikům. Za nesplnění nebo porušení těchto povinností může uvedený orgán uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 2 mil. Kč. Z toho důvodu je určitě dobré, že zaměstnavatelé vysílají zaměstnance jak na vstupní, tak na periodické prohlídky. Oni jsou totiž plně odpovědni za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a oni nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Kdyby se zjistilo, že zaměstnavatel bez prohlídky zařadil zaměstnance na pracoviště a následně došlo k úrazu, mohl by dostat pokutu až ony 2 miliony.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail