Musí mít profesní osvědčení řidič-referent automobilu nad 7 500 kg?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Prosím o informaci, zda musí mít profesní osvědčení k řízení nákladního automobilu nad 7 500 kg řidič, který není řidičem z povolání, jedná se o tzv. referentské řízení vozidla, nejde o sjednaný druh práce.

Ve smyslu ustanovení § 51 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, platí, že obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle bydliště řidiče vydá osvědčení profesní způsobilosti řidiče, do kterého zapíše druh zdokonalování odborné způsobilosti řidiče, řidičům uvedeným v § 48 odst. 1, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení. V ustanovení § 48 odst. 1 jsou pak vyjmenováni osoby, které řídí

a) motorové vozidlo vybavené zvláštním výstražným zařízením se zvláštním světelným zařízením modré barvy,

b) vozidlo taxislužby,

c) nákladní vozidlo, speciální vozidlo a jízdní soupravu, mimo takové jízdní soupravy, jejíž součástí je jako tažné vozidlo zemědělský nebo lesnický traktor, pokud největší povolená hmotnost vozidel nebo jízdní soupravy převyšuje 7 500 kg,

d) vozidlo pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče.

Tento zákon pak neliší dotyčné osoby na osoby, které jsou řidiči z povolání a které nejsou řidiči z povolání. Profesní osvědčení musí mít všechny osoby, které řídí některé z výše uvedených motorových vozidel. Řidič taxislužby také není zpravidla v zaměstnaneckém poměru. Tyto osoby se pak také účastní pravidelného povinného zdokonalovaní odborné způsobilosti. Jedinou výjimkou z povinnosti školení a přezkoušení jsou řidiči, kteří provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Komentáře

Asi nechápu odstavec (5), aneb odpusťte tápajícímu.......

02.05.2007 - 14:10 surovec
<P><STRONG>Zákon 247/2000 Sb, přetisk ustanovení&nbsp; § 48</STRONG></P> <P>&nbsp;(1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů v rozsahu 16 hodin ročně a přezkoušení jednou za tři roky je povinna se zúčastnit osoba, která řídí<BR>&nbsp;<BR>a) motorové vozidlo vybavené zvláštním výstražným zařízením se zvláštním světelným zařízením modré barvy, 2)<BR>&nbsp;<BR>b) vozidlo taxislužby, 6)<BR>&nbsp;<BR>c) nákladní vozidlo, speciální vozidlo a jízdní soupravu, mimo takové jízdní soupravy, jejíž součástí je jako tažné vozidlo zemědělský nebo lesnický traktor, pokud největší povolená hmotnost vozidel nebo jízdní soupravy převyšuje 7 500 kg,<BR>&nbsp;<BR>d) vozidlo pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče.<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;(2) Náklady na zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení hradí žadatel.<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;(3) Obsah zdokonalování odborné způsobilosti řidičů uvedených v odstavci 1 je uveden v příloze č. 6.<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;(4) Přezkoušení úspěšně složí ten, kdo ze 100 % možných bodů dosáhne alespoň 80 %. Další podrobnosti způsobu a rozsahu přezkoušení a způsobu provedení praktické zkoušky dovednosti v ovládání vozidla stanoví prováděcí právní předpis. Přezkoušení se provede zkušebním testem pro zkoušku z odborné způsobilosti.<BR>&nbsp;<BR><STRONG><U>&nbsp;(5) Povinnost školení a přezkoušení se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu</U></STRONG></P> <P>&nbsp;</P>

Re: Asi nechápu odstavec (5), aneb odpusťte tápajícímu.......

03.05.2007 - 12:20 Tomáš Neugebauer
Z vašeho příspěvku nevyplývá čemu nerozumíte - nevznesl jste žádný dotaz. Ustanovení odst. 5. je v odpovědi uvedeno. V praxi znamená, že pokud řídíte některé z uvedených vozidel pro vlastní potřebu nebo pro potřebu např. svého souseda, ale v tomto případě jen bezúplatně, nemusíte zdokonalovací přípravu a přezkoušení absolvovat. Pokud je řídíte úplatně, musíte ji absolvovat.

Re: Asi nechápu odstavec (5), aneb odpusťte tápajícímu.......

04.05.2007 - 15:03 surovec
<P>Jenom opakuji formulaci JUDr Dandové</P> <P><EM><U>"Tento zákon pak neliší dotyčné osoby na osoby, které jsou řidiči z povolání a které nejsou řidiči z povolání. <STRONG>Profesní osvědčení musí mít všechny osoby, které řídí některé z výše uvedených motorových vozidel</STRONG>. Řidič taxislužby také není zpravidla v zaměstnaneckém poměru. Tyto osoby se pak také účastní pravidelného povinného zdokonalovaní odborné způsobilosti. Jedinou výjimkou z povinnosti školení a přezkoušení jsou řidiči, kteří provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu."</U></EM></P> <P>Takže pravdou je, že jsou dvě kategorie řidičů. Jedni, kteří profesní osvědčení potřebují a druzí nikoliv. Naopak není pravdou, že zákon mezi řidiči nerozlišuje. Kritériem pro rozdělení je, zda řízení vozidla má za cíl získání zisku, nebo ne a nikoliv držení oprávnění příslušné skupiny. Proto i já sám (jsem držitel oprávnění skupiny C+E bez omezení) nemám profesní osvědčení, protože jezdím se náklaďákem, nebo soupravou pouze pro svoji potřebu a nejsme tedy dopravcem. Při silniční kontrole pak není podmínkou, zda&nbsp;řídím&nbsp;vozidlo, event. soupravu,&nbsp;která je v mém vlastnictví, či zda jsem si je pronajal.</P> <P>Proto bych chápal jasnou a stručnou odpověď, že <STRONG><EM>profesní osvědčení musí mít řidič vozidla, na kterého se vztahuje povinnost pravidelných lékařských prohlídek v rozsahu ustanovení § 87 odst. (1) písmeno a), b), c) a e)&nbsp;zákona 361/2000 Sb</EM></STRONG>. Nic více a nic méně. Přitom nerozhoduje skupina, či podskupina řidičského oprávnění, druch řidičského průkazu&nbsp;ani druh řízeného vozidla. Rozhodující je pouze cíl, k němuž je řízené vozidlo používáno. </P> <P>Nakonec i kontrola splnění této diskutované povinnosti <U>"mít u sebe v kabině vozidla doklad o profesní způsobilosti"</U> je kontrolována v rozashu §6 odst (8) zákona 361/2000 Sb.,&nbsp;zákon&nbsp;o provozu na pozemních komunikacích. &nbsp;</P> <P>Osobně se domnívám, že je&nbsp;možné vidět souběh uložených povinností.&nbsp;Ten kdo musí mít profesní osvědčení - musí mít i pravidelné prohlídky podle § 87 odst(1) písm a), b), c) a e). To platí i obráceně. Rozhodně se sle nemůžeme bavit o "řidičích referentech", byť řídících vozidlo či soupravu nad 7,5 tuny. Naopak se musíme bavit o tzv. "messangerech" rozvážejících zásilky na mopedech a lehkých motocyklech.</P> <P>Hezký výkend</P> <P>&nbsp;</P>

Re: Asi nechápu odstavec (5), aneb odpusťte tápajícímu.......

08.05.2007 - 00:26 Tomáš Neugebauer
<P>Nyní již zcela chápu, že nic nechápete. Vy jste vše zamotal do sebe tak dokonale, že je to až k údivu. Prosím vás nespojujte to se zdravotníma prohlídkama, s těma to opravdu&nbsp;nemá nic společného. Váš názor, že <STRONG><EM>profesní osvědčení musí mít řidič vozidla, na kterého se vztahuje povinnost pravidelných lékařských prohlídek v rozsahu ustanovení § 87 odst. (1) písmeno a), b), c) a e)&nbsp;zákona 361/2000 Sb</EM></STRONG>. je zcela zavádějící a nepravdivá!!!</P> <P>Dále, to co napsala paní dr. Dandová je zcela pravda. Zákon nerozlišuje řidiče z povolání a řidiče, kteří nejsou z povolání. Řidiče můžeme rozdělit do tří kategorií - z povolání, to jsou ti, kteří řízení motorového vozidla vykonávají v zaměstnaneckém poměru na základě uzavřené smlouvy. Dále na řidiče, kteří nejsou z povolání, a ty můžeme rozdělit do dvou skupin - na ty jež řízení mají jako svou živnost nebo její součást&nbsp;a na ty, jež řídí vozidlo pro svou potřebu. A jen třetí skupina nepotřebuje absolvovat zdokonalovací přípravu a přezkoušení, pokud řídí vozidlo v uvedené kategorii.</P> <P>Zcela chybný je též váš názor o tom, že "Kritériem pro rozdělení je, zda řízení vozidla má za cíl získání zisku". Rozhodující je, zda je řízeno příslušné vozidlo. To je primární. Z této obecné povinnosti je učiněna jedna výjimka. Nic víc. O zisk v žádném případě nejde (Vy si myslíte, že hasiči nebo zdravotníci vytvářejí zisk?).</P> <P>Takže to co napsala paní JUDr. Dandová je zcela pravda, vy jste to jen špatně pochopil a dal do nevhodných souvislostí.</P>

Re: Asi nechápu odstavec (5), aneb odpusťte tápajícímu.......

09.05.2007 - 14:25 Surovec
<P>Jsem rád za vaše neortodoxní názory, které jsou vytříbenější než názory autorů předlohy citovaných právních předpisů z Ministerstva dopravy ČR (konkrétně myslím&nbsp;pracovníky "odboru agendy řidičů)". </P> <P>Pokud se podíváte na svoje výroky, <STRONG>tak zjistíte že jsme vlastně ve shodě.</STRONG> Až na to, že Vámi citovaní hasiči i zdravotníci vytváření zisk svému zaměstnavateli a sami pobírají mzdu za řízení vozidel v pracovně-právním vztahu s právem přednosti v jízdě. Nebo že bych si snad mohl pořídit soukromě vozidlo s právem přednosti v jízdě kterým bych vozil rodinku na výlety ???&nbsp;&nbsp;Zato mám ale Avii-30 se závěsem a jezdím si po republice a okolních státech EU. Dokonce ji i půjčuji.&nbsp;Proto tedy&nbsp;asi není pravda, že rozhodujícím kritériem pro, vznik povinnosti je, zda osoba řídí vozidlo (provádění dílčí činnost která může,&nbsp;ale také&nbsp;nemusí být výkonem práce).&nbsp;Kritériem naopak je v jakém vztahu&nbsp;k řízení vozidla je dotyčná osoba (zda se tedy jedná o "práci", nebo "o trávení volného času". To je asi stejný rozdíl jako "pojmy" a "dojmy".</P> <P>Proto rekapituluji:&nbsp;"Všichni řidiči, kteří si díky tomu, že jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění a jež&nbsp;si je proto udržují v platnosti, "vydělávají&nbsp;si peníze" řízením vozidel příslušné skupiny, &nbsp;bezpodmínečně potřebují&nbsp;&nbsp;profesní osvědčení."&nbsp; Tento výrok platí obecně.&nbsp;</P> <P>Pokud se vrátíme k původnímu dotazu tazatele, tak i řidič skupiny "A1" potřebuje&nbsp;profesní osvědčení, pokud rozváží na motocyklu (s obsahem do&nbsp;125 ccm) zásilky. Naopak <STRONG>například skladník</STRONG>, který si naváží zboží do skladu a má přidělené např. vozidlo Avia-30, <STRONG>nemusí mít&nbsp;žádné profesní osvědčení</STRONG>, protože v pracovní smlouvě <STRONG>má uvedenu vykonávanou práci "skladník</STRONG>". V rubrice další ujednání má&nbsp;"řídí svěřené vozidlo". Pokud bych se&nbsp;mýlil (což je sice možné, ale málo pravděpodobné), tak bych musel vyrukovat na našeho ředitele, protože&nbsp;i on (chudák) má ve svém jmenování uvedeno "řídí svěřené vozidlo".&nbsp;Rozhodně ale&nbsp;nemá žádné profesní osvědčení a ani žádné nepotřebuje.&nbsp;Logicky&nbsp;se to pak totéž bude týkat i našich skladníků. Navíc bych po nich (řediteli i skladnících) musel požadovat, aby absolvovali pravidelné lékařské prohlídky&nbsp;podle § 87 zákon 361/2000 Sb a to v&nbsp;rozsahu a s podmínkami uloženými pro řidiče&nbsp;definované v příloze 3, skupině 2 Vyhlášky 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Tedy bych je musel začít považovat za řidiče z povolání.</P> <P>Hezký den přeje&nbsp; </P> <P>SUROVEC</P>

Re: Asi nechápu odstavec (5), aneb odpusťte tápajícímu.......

09.05.2007 - 16:01 Tomáš Neugebauer
<P>Pane Surovče,</P> <P>nejsme ve shodě, jak uvádíte. Naopak Váš poslední příspěvek předčil všechna očekávání, neboť je plný úplných nesmyslů. Odpověď na něj vyžaduje mnohem více času než momentálně mám. A proto jen velmi stručně - to co uvádíte není vubec pravda! Slibuji, že se k Vašim názorům podrobněji vyjádřím, ale nyní opravdu nemohu. Odpověď musí být opravdu obsáhlá, neboť Vám je zcela cizí i pojem "zisk". Obávám se, že Vám jen velmi těžko dokážu vysvětlit o co v diskutované problematice jde. Pro Vaše uklidnění Vám mohu sdělit, že v dohledné době by měla být přijata novela, která by celý systém měla zjednodušit. Takže poté by Vám to mělo být již jasné.</P> <P>Ještě jednou se omlouvám, že Vám nemohu ihned reagovat a s pozdravem</P> <P>Tomáš Neugebauer</P>

Re: Asi nechápu odstavec (5), aneb odpusťte tápajícímu.......

10.05.2007 - 17:02 Surovec
<P>Omluvu přijímám a těším se na exaktní výklad.</P> <P>Surovec</P>

Re: Asi nechápu odstavec (5), aneb odpusťte tápajícímu.......

11.05.2007 - 14:23 Tomáš Neugebauer
<P>Vážený pane Surovče,</P> <P>nejprve k tomu "zisku". Zisk je kladný rozdíl, který vznikne po odečtení výše nákladů od výše výnosů. Odečte-li se ještě výše daňové povinnosti, jedná se o čistý zisk. Vzhledem k tomu, že Hasičský záchranný sbor, jakož i Záchranná služba trvale mají&nbsp;vyšší náklady než faktické výnosy, nemohou tedy nikdy produkovat zisk. Tedy to co tvrdíte je nesmysl.</P> <P>Dalším nesmyslem,&nbsp; který uvádíte je: <EM>"Všichni řidiči, kteří si díky tomu, že jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění a jež&nbsp;si je proto udržují v platnosti, "vydělávají&nbsp;si peníze" řízením vozidel příslušné skupiny, &nbsp;bezpodmínečně potřebují&nbsp;&nbsp;profesní osvědčení."&nbsp; Tento výrok platí obecně. </EM>Za prvé není rozhodující, zda jste držitelem oprávnění či nikoliv, ale zda řídíte vybrané vozidlo. Což je velmi podstatný rozdíl. Tedy není pravda, že musí.</P> <P>Úplným nesmyslem je, že by řidič rozvážející zásilky na motocyklu (s obsahem 125 ccm) musel mít osvědčení profesní způsobilosti. To musí mít jen řidič, který řídí motorové vozidlo uvedené v §&nbsp;48 zákona č. 247/2000&nbsp;Sb. a motorka tam opravdu není (doporučuji řádně si nastudovat - !). </P> <P>Naopak, pokud skladník na veřejné komunikaci řídí nákladní či speciální motorové vozidlo nebo jízdní soupravu, kde povolená hmotnost převyšuje 7&nbsp;500&nbsp;kg, musí být držitelem osvědčení. Nepředpokládám, že Váš ředitel při výkonu své práce řídí 7,5&nbsp;t nebo provádí taxikáře. Též nepředpokládám, že má právo&nbsp; řídit vozidlo s modrým majákem, nebo že řídí vozidlo s více než 9 cestujícími. Tak proč by musel mít osvědčení? To je úplný nesmysl.</P> <P>Lékařské prohlídky se řídí zcela jinými pravidly. Jak Vámi uvedený skladník, tak i ředitel jsou povinni se podrobit lékařským prohlídkám stanoveným řidičům motorových vozidel, jež provádějí jejich řízení v zaměstnaneckém poměru. Řízení motorového vozidla mají uvedeno v dokumentu stanovujícím jejich povinnosti vůci firmě. Musí se tedy podrobit těmto prohlídkám!</P> <P>Doufám, že jste již pochopil, o co se jedná. Pokud ne, doporučuji aktivní studium příslušných právních předpisů.</P> <P>S pozdravem</P> <P>Tomáš Neugebauer</P>

Musí mít profesní osvědčení řidič-referent automobilu do 7 500

08.05.2007 - 11:24 Josef Sochor
Prosím o&nbsp;odpověď : z výše uvedeného článku vyplývá , že<SPAN class=b>t profesní osvědčení řidič-referent automobilu&nbsp;do 7 500 kg mit nemusí . Co pro něj platí&nbsp;? Děkuji.</SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Re: Musí mít profesní osvědčení řidič-referent automobilu do 7

09.05.2007 - 11:05 Tomáš Neugebauer
<P>Nejprve chci upřesnit váš dotaz, a to v tom smyslu, že žádný "řidič-referent automobilu" již mnoho let neexistuje.</P> <P>Nyní k dotazu. Řidič motorového vozidla do 7&nbsp;500&nbsp;kg, pokud neřídí jiné uvedené motorové&nbsp;vozidlo (s modrým majákem, taxi atd.) nemusí absolvovat zdokonalovací přípravu, ani zkoušky. Pokud tuto činnost provádí v zaměstnaneckém poměru, je jeho zaměstnavatel povinen zajisit mu školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jeho odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce. Tedy v rámci školení BOZP by měl být proškolen i z požadavků právních předpisů týkajících se řízení motorových vozidel. To však neznamená, že musí absolvovat zdokonalovací přípravu prostřednictvím autoškoly.</P>

Novela, jež je v 2. čtení

15.05.2007 - 10:25 Tomáš Neugebauer
<P>Zákon má být v brzké době novelizován. V současné době je v 2. čtení v PSP.</P> <P>Navrhované znění:</P> <P>Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a&nbsp;následná pravidelná školení.<BR><BR>Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který<BR>a) je občanem členského státu Evropské unie a&nbsp;má na území České republiky trvalý pobyt, <BR>b) je občanem členského státu Evropské unie a&nbsp;má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v&nbsp;kalendářním roce, nebo<BR>c) je občanem jiného než členského státu Evropské unie a&nbsp;vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky,<BR>pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a&nbsp;D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a&nbsp;D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.<BR><BR>Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na řidiče<BR>vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km.h-1,<BR>vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a&nbsp;zpravodajskými službami České republiky,<BR>vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a&nbsp;jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a&nbsp;Správy státních hmotných rezerv,<BR>d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a&nbsp;báňské záchranné služby,<BR>e) vozidel ve zkušebním provozu6), <BR>f) vozidel používaných při výcviku podle části třetí a&nbsp;páté tohoto zákona a&nbsp;při zkouškách podle část třetí a&nbsp;čtvrté tohoto zákona,<BR>g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče, <BR>h) vozidel používaných pro vlastní potřeby a<BR>i) zemědělských a&nbsp;lesnických traktorů.<BR>Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a&nbsp;následná pravidelná školení.</P>

??????

13.06.2007 - 11:30 Šimara
<P>Dobrý den,</P> <P>také jsem se zajímal o to, kdy mít profesní průkaz a kdy ne. Bohužel výše uvedené odpovědi to popisůjí moc obsáhle a obyčejný člověk potřebuje jen jasnou odpověď - anoXne. Dle toho jak jsem pročítal příslušná nařízení a pod., tak mne vyplynulo, že každy, kdo řídí o celkové nad 7,5t musí mít profesák, + ti co se živí jak řidiči a právě pracují.</P> <P>Otázky:</P> <P>1.musí mít profesák i "hobby" řidič, i když jede s automobilem, jinak používaným někde ve firmě prö práci? (anoXne)</P> <P>2. musí mít profesák řidič do 7,5, pokud se živý jako řidič z povolání? (anoXne)</P> <P>Děkuji za stručné odpovědi.</P> <P>Šimara</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P>

Re: ??????

14.06.2007 - 21:49 Tomáš Neugebauer
<P>Problematika je složitější, než aby se na ní dalo odpovědět ano či ne. Otázky jsou poměrně nešťastně formulovány. Za určitých podmínek platí ano a za jiných ne. </P> <P>Otázka č. 1</P> <P>Pokud&nbsp;řidič provádí silniční dopravu&nbsp;soukromé&nbsp;povahy vozidlem na jehož řízení se vztahuje povinnost absolvovat zdokonalovací přípravu&nbsp;a není tato přeprava prováděna za úplatu,&nbsp;platí ne. Pokud se jedná o silniční dopravu vozidlem na jehož řízení se vztahuje povinnost absolvovat zdokonalovací přípravu a nejsou splněny podmínky uvedené v předcházející větě, platí ano. Pokud je prováděna silniční doprava&nbsp;vozidlem na jehož řízení se nevztahuje povinnost absolvovat zdokonalovací přípravu, platí ne.</P> <P>Otázka č. 2</P> <P>Pokud řídí vozidlo, na jehož řízení se vztahuje povinnost absolvovat zdokonalovací přípravu, tak ano. Pokud ne, tak ne.</P> <P>Na závěr připojuji výtah z příspěvku p. Surovce:</P> <P><STRONG>Zákon 247/2000 Sb, přetisk ustanovení&nbsp; § 48</STRONG></P> <P>&nbsp;(1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů v rozsahu 16 hodin ročně a přezkoušení jednou za tři roky je povinna se zúčastnit osoba, která řídí<BR>&nbsp;<BR>a) motorové vozidlo vybavené zvláštním výstražným zařízením se zvláštním světelným zařízením modré barvy, 2)<BR>&nbsp;<BR>b) vozidlo taxislužby, 6)<BR>&nbsp;<BR>c) nákladní vozidlo, speciální vozidlo a jízdní soupravu, mimo takové jízdní soupravy, jejíž součástí je jako tažné vozidlo zemědělský nebo lesnický traktor, pokud největší povolená hmotnost vozidel nebo jízdní soupravy převyšuje 7 500 kg,<BR>&nbsp;<BR>d) vozidlo pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče.<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;(2) Náklady na zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení hradí žadatel.<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;(3) Obsah zdokonalování odborné způsobilosti řidičů uvedených v odstavci 1 je uveden v příloze č. 6.<BR>&nbsp;<BR>&nbsp;(4) Přezkoušení úspěšně složí ten, kdo ze 100 % možných bodů dosáhne alespoň 80 %. Další podrobnosti způsobu a rozsahu přezkoušení a způsobu provedení praktické zkoušky dovednosti v ovládání vozidla stanoví prováděcí právní předpis. Přezkoušení se provede zkušebním testem pro zkoušku z odborné způsobilosti.<BR>&nbsp;<BR><STRONG><U>&nbsp;(5) Povinnost školení a přezkoušení se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu</U></STRONG></P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail