Musí mít pracovní agentura pracovní řád pro klienty?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Musí pracovní agentura mít pro klienty vlastní pracovní řád, anebo stačí pracovní řád podniku, kam je vyšle pracovat?

I agentura práce je samozřejmě zaměstnavatel jako každý jiný a měla by mít zpracovány své vlastní vnitropodnikové dokumenty. Pokud se týká pracovního řádu, tak ten je zvláštním druhem vnitřního předpisu a má tu výhodu, že může ukládat zaměstnancům povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů. Dále platí obecná zásada, že uživatel nemůže vůči zaměstnanci agentury práce činit právní úkony jménem agentury práce. V písemném pokynu pouze agentura práce určí zaměstnanci vedoucího zaměstnavatele uživatele oprávněného předělovat mu práci a kontrolovat ji, ale nemůže stanovit, že na zaměstnance se vztahuje pracovní řád uživatele v plném rozsahu.

Osobně si jsem vědoma, že ustanovení § 309 odst. 7 zákoníku práce stanoví, že mají-li být mezi uživatelem a zaměstnancem agentury práce přijata opatření k vyšší ochraně majetku uživatele, nesmí být tato opatření pro zaměstnance agentury práce méně výhodná, než je tomu podle § 252 až 256. Toto ustanovení je však značně problematické, neboť předjímá uzavírání nepojmenovaných dohod mezi dočasně přiděleným zaměstnancem a uživatelem, které by zakládaly zvýšenou odpovědnost dočasně přiděleného zaměstnance vůči uživateli, a to vedle odpovědnosti, kterou mají vůči svému zaměstnavateli – agentuře práce. Zastávám však názor, že zaměstnavatel zaměstnance je jen jeden a to je agentura práce a ta zaměstnanci ukládá všechny povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu a řeší s ním všechny pracovněprávní záležitosti. U uživatele je stanoven vedoucí, který dotyčnému zaměstnanci práci přiděluje a kontroluje ji. Ten také může být – pokud tak stanoví pracovní řád nebo jiný vnitřní předpis agentury práce – např. oním vedoucím zaměstnancem, který zaměstnanci uloží, aby se podrobil zkoušce na alkohol. Ale závěry z toho, zda byl či nebyl zaměstnanec pod vlivem alkoholu již musí učinit sama agentura, neboť ona je zaměstnavatel a jedině ona může vůči zaměstnanci činit pracovněprávní úkony. Z toho důvodu se domnívám, že vydání pracovního řádu je i u agentur práce vhodné. Agentura nemůže zaměstnance odkazovat na pracovní řády jiných zaměstnavatelů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail