MPSV: S pitným režimem pomůže zaměstnavatel. Nejen v horku.

Zdroj: 

Vysoké teploty jsou náročné a zatěžující pro lidský organismus a také zhoršují pracovní podmínky. Nutností je dodržovat pitný režim, se kterým musí – za každého počasí - pomoci zaměstnavatel.

Podle zákona má povinnost poskytovat zaměstnancům bezplatně na pracovištích nápoje. A to nejen kvůli pitnému režimu, ale také kvůli bezpečnosti.          

Zaměstnavatelé mají povinnost zajistit pro zaměstnance nápoje na pracovišti, to ale neznamená, že musí nakupovat speciální nápoje. Stačí normální pitná voda. Firmám ale nic nebrání, aby třeba v rámci benefitů zaměstnancům poskytovaly například ovocné nápoje nebo minerální vody,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.    

Nabídku pitné vody na pracovišti musí zaměstnavatel zajistit kvůli dodržování pitného režimu, ale také pro případ, že by došlo ke zranění a zaměstnanec by potřeboval první pomoc (například při poleptání). Na pracovišti musí být k dispozici vždy, nezávisle na teplotě.

Speciální kategorií pak jsou ochranné nápoje. Jsou určeny například řidičům veřejné hromadné dopravy, zaměstnancům hutí apod., tedy na pracoviště, kde není technicky možné odstranit tepelnou zátěž. I na takových místech musí zaměstnavatel zajistit dodržování přípustných mikroklimatických podmínek a přijmout opatření, která na minimum sníží nepříznivé dopady vysokých teplot. Mezi ně patří i bezplatné poskytování vhodných ochranných nápojů podle vlastního seznamu zaměstnavatele. Ochranný nápoj se poskytuje na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl snadno a bezpečně dostupný. Poskytuje se v množství, které odpovídá nejméně 70 % tekutin ztracených z organismu za směnu potem a dýcháním.

O formě a množství ochranných nápojů zaměstnavatel rozhoduje podle kritérií, která stanovuje § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. To také přesně vyjmenovává kategorie zaměstnanců, kterým se ochranné nápoje poskytují. Seznam ochranných nápojů pak vypracovává zaměstnavatel po dohodě se závodním lékařem. Vychází přitom z vyhodnocení rizik, podmínek práce a znalosti zdravotního stavu konkrétních zaměstnanců. Podle toho volí vhodné ochranné nápojů u lidí, kterým by se kvůli práci v nepříznivých pracovních podmínkách mohl zhoršit zdravotní stav.

Oblast mikroklimatických podmínek, tepelné zátěže a související ochranné nápoje má v kompetenci především Ministerstvo zdravotnictví ČR. Případné dotazy na pracovní podmínky a hygienu práce je tak možné směrovat na příslušnou hygienickou stanici, případně oblastní inspektorát práce.  

Autor článku: 

Komentáře

Pitný režim

25.06.2013 - 09:48 Petr Slama
Vážení, před přidělováním ochranných nápojů doporučuji si řádně prostudovat NV 361/2007 Sb., v platném znění, zejména §6 až §8 a přílohu NV 361/2007 Sb., v platném znění, č. 1, část A. Podle této přílohy (tabulka č. 1) si zařadit zaměstnance do třídy práce a následně přidělovat nízkomineralizované (může být i z pitná voda kohoutku) či středně mineralizované ochranné nápoje. Stupeň mineralizace zjistíte ze zadní strany na etiketě nápoje. Návod na výpočet množství poskytovaných nápojů najdete v tabulce č. 6 stejné přílohy.

Jenom drobnůstka

27.06.2013 - 18:33 Radoslav Vlasák
Přínosný výklad - jenom by místo termínu "závodní lékař" už mělo být užíváno označení "lékař či zařízení pracovnělékařské péče".

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail