MPSV je pro zavedení 5 týdnů dovolené. Češi pracují příliš mnoho hodin

Zdroj: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje plošné zavedení 5 týdnů dovolené. Prodloužení základní výměry dovolené by umožnilo odstranit nerovnosti mezi některými skupinami zaměstnanců a umožnilo by jim lépe vybalancovat pracovní a osobní život.

V neposlední řadě pak podle OECD patří ČR mezi země s nejdelší pracovní dobou vůbec.

Poslanecký návrh, předpokládající navýšení základní výměry dovolené ze 4 na 5 týdnů, byl zaslán k připomínkám Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstvu financí, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Svazu průmyslu a dopravy, Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Hospodářské komoře.

MPSV však bylo nakonec jediné z uvedených připomínkových míst, které k návrhu zaujalo souhlasné stanovisko. Ostatně ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v této souvislosti připomněla, že to byla právě její strana, která toto téma otevřela v předvolební kampani do senátních a komunálních voleb.

Je to věc, kterou v ČSSD výrazně podporujeme. Myslíme si, že v České republice se pracuje příliš mnoho. Pracujeme v průměru přibližně o 400 hodin ročně víc než Němci a o 300 víc než Francouzi. Jsme jeden z nejdéle pracujících národů v Evropě vůbec a právě navýšení na 5 týdnů dovolené pro všechny zaměstnance je jeden z dobrých způsobů, jak pracovní dobu zkrátit,“ myslí si ministryně Jana Maláčová.

MPSV ale v souvislosti s tímto konkrétním návrhem upozornilo také na to, že dosud nejsou zjištěny dopady pro zaměstnavatele, kteří v současnosti poskytují 4 týdny dovolené. Problematický je v této otázce také nesoulad mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavateli. Zatímco odbory plošné prodloužení dovolené podporují, zástupci zaměstnavatelů jsou proti.

S ohledem na stanoviska oslovených připomínkových míst a některé nedostatky zákona zaujala vláda k poslaneckému návrhu zákona neutrální stanovisko. Neznamená to ovšem, že by tato otázka byla tímto zcela uzavřena, ve prospěch zavedení 5 týdenní dovolené totiž hovoří celá řada skutečností.

Důvody pro plošné navýšení dovolené na 5 týdnů:

  • Dojde k odstranění nerovnosti mezi zaměstnanci uvedenými v § 109 odst. 3 zákoníku práce, resp. pedagogickými pracovníky, kteří dnes mají 5, resp. 8 týdnů dovolené a ostatními zaměstnanci.
  • Již nyní je u 76, 6 % zaměstnavatelů, u nichž je sjednána kolektivní smlouva, dohodnuto navýšení nároku na dovolenou o jeden týden. Vyplývá to z informací o pracovních podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách pro rok 2018. Pohled do minulosti naznačuje jasný trend. Jde o nárůst 42,2 procentního bodu jen za poslední dva roky.  
  • Více volna v zaměstnání a tím i více času pro své rodinné a osobní aktivity je v současné době pravidelný požadavek zaměstnanců na benefit v rámci pracovního poměru. Odpovídá to i soudobému náhledu na skloubení pracovního a osobního života zaměstnanců.
  • Podle OECD patří ČR k zemím s nejdelší pracovní dobou, v průměru 1776 hodin ročně (např. v SRN je to 1371, ve F pak 1473 hodin). Navýšením základní výměry dovolené by došlo k posílení zotavovací funkce dovolené. Dovolená slouží jako institut prevence před pracovními úrazy a škodami na zdraví způsobenými v souvislosti s výkonem závislé práce vůbec. Prvořadé zacílení na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je vyjádřeno jak ve směrnici 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby (v preambuli se odvolává na směrnici 89/391/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích), tak v Úmluvě MOP č. 132/1970 o placené dovolené.
  • Odborníci jsou zajedno, že odpočatý zaměstnanec je méně náchylný k úrazům. Stanovení nižšího minimálního standardu dovolené pro zaměstnance podnikatelského sektoru, kteří jsou vystaveni s ohledem na charakter své práce (horníci, slévači, stavební dělníci ad.) ve výrazně vyšší míře riziku pracovních úrazů i nemocí z povolání než zaměstnancům nepodnikatelské sféry, je tak v zásadním rozporu s posláním dovolené.

Komentáře

Jako OSVČ se pohybuji mezi

12.12.2018 - 05:07 Norbert Chalupa
Jako OSVČ se pohybuji mezi zaměstnavateli různých sfér a různých velikostí co do počtu zaměstnanců. Mimo státní správy a samosprávy prakticky všude je nedostatek pracovní síly, a tak mi nejde na rozum, jak je možné přijít v této době s návrhem na navýšení dovolené na 5 týdnů také v podnikatelské sféře?? Nezaměstnanost je na historickém minimu, lidem se nechce manuálně pracovat a my položíme další kládu na hrb zaměstnavatelů!? V článku se píše, že MPSV ale v souvislosti s tímto konkrétním návrhem upozornilo také na to, že dosud nejsou zjištěny dopady pro zaměstnavatele, kteří v současnosti poskytují 4 týdny dovolené. Copak je tak těžké si ten dopad domyslet? Nejde jen o vyplacení finančních náhrad za týden dovolené navíc, ale kdo ten týdenní výpadek fyzicky nahradí? Kdysi jsem se už tady někde zmínil, že jsem moc rád, že nemusím nikoho zaměstnávat, jelikož mi je mnohých zaměstnavatelů upřímně líto…

Tragikomedie

17.12.2018 - 08:05 Josef Polách
Připadá mi nešťastně úsměvné, jak se tady handrkujeme o asi 40 hodinách (zhruba 2 % pracovního času), když se za posledních pár desetiletí mnohonásobně zvýšila produktivita práce, a přitom se pracovní doba významně nesnížila od sedmdesátých let minulého století, kdy jsme skončili s pracovními sobotami a zůstali u pětidenního pracovního týdne. Nepozorujeme, že je to jen odvádění pozornosti od významnějších otázek, o nichž jsme měli přemýšlet už dávno a jen se vymlouváme a bagatelizujeme je. Třeba o čtyřdenním pracovním týdnu, o nepodmíněném základním příjmu, o nesmyslnosti trvalého růstu, o klimatických změnách a nedostatku vody, o přeautomobilování a přesilnicování a především – a to je za nebo spíše přede všemi těmito body – o mravnosti našeho počínání. A včil můžete ztrácet čas vyprávěním, že to nejde a proč to nejde – místo hledání způsobu, jak to udělat. Hezký den

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail