Moji zaměstnanci a cizí pracoviště. Jak je to s prověrkami BOZP?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

Naši zaměstnanci pracují pouze na pracovišti jiného zaměstnavatele. Tito zaměstnanci manipulují s břemeny a obsluhují zdvihací zařízení - majetek onoho zaměstnavatele. Jsem jako zaměstnavatel svého zaměstnance povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na těchto pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat?

Z obecné úpravy oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývá, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Zaměstnavatel na jehož pracovišti pracují zaměstnanci jiného zaměstnavatele tedy plně odpovídá i za bezpečnost a ochranu zdraví těchto zaměstnanců. V této souvislosti je také povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat. Zaměstnavatel, který své zaměstnance na pracoviště vyslal, tuto povinnost nemá.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail