Mohu odmítnout práci tam, kde je výskyt blech či štěnic?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Mám možnost odmítnout výkon práce tam, kde je výskyt blech či štěnic? Podle § 106 odst. 2 zákoníku práce má zaměstnanec právo výkon práce odmítnout v případě, kdy toto závažným způsobem ohrožuje jeho život či zdraví. Ale otázkou je, zda blechy či štěnice lze považovat za "závažné ohrožení". Na druhou stranu si nikdo tyto parazity nechce odnést domů.

Je pravdou, že právo zaměstnance odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob, je jedním ze základních práv zaměstnance. Toto právo je obsaženo v ustanovení § 106 odst. 2 zákoníku práce. Pokud zaměstnanec využije tohoto svého práva odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob, pak takové odmítnutí není možno posuzovat jako nesplnění povinností zaměstnance.

V této souvislosti je však třeba akcentovat „důvodnost“ a „bezprostřední ohrožení závažným způsobem“. Ustanovení tedy nelze vykládat tak, že by zákon poskytoval ochranu i zaměstnanci, který odmítne výkon práce nedůvodně, resp. zjevně účelově. Zatím judikatura neřešila žádný takový případ, kdy by zaměstnanec odmítl výkon práce a zaměstnavatel dokazoval, že to bylo nedůvodné, příp. požadoval po něm náhradu škody. Tyto záležitosti se většinou mezi zaměstnavateli a zaměstnanci řeší vzájemnou dohodou nebo na bázi práva na konzultace (projednávání) otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Jestli výskyt blech či štěnic lze ve Vašem případě považovat za závažné ohrožení zdraví, nemohu bez znalosti Vaší práce a Vašeho pracoviště rozhodnout. Je řada zaměstnanců, kteří v takovém prostředí musí pracovat – např. deratizéři, někteří zaměstnanci s tím přichází do styku občas – např. sociální pracovníci. Odpověď na Vaši otázku nemohu dát bez znalosti Vašeho druhu práce a Vaší pracovní náplně. V každém případě doporučuji, abyste se obrátila na odborně způsobilou osobu v prevenci rizik u Vašeho zaměstnavatele (tu musí mít každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců) a celou záležitost s ním prodiskutovala. Své by měl k tomu říci i lékař pracovnělékařské péče, kterého musí mít každý zaměstnavatel.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail