Mohu jako OZO v prevenci rizik působit i na pracovištích, kde se provádí hornická činnost?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Martin Kruczek z Českého báňského úřadu

Jsem držitel osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik, ale nevím, zda mohu provádět tuto činnost i na pracovištích, která vznikají podle zákonač. 376/2007 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a ostatní báňské správě. Pokud ne, kde mohu získat toto osvědčení?

Při stanovení odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, postrádala státní báňská správa jakoukoliv odbornou osobu (vztah) uvedeného subjektu k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Z tohoto důvodu Český báňský úřad inicioval novelu zákona č. 309/2006 Sb. s požadavkem akceptovaným v § 10 odst. 1 této novely (která vyšla ve Sbírce zákonů jako zákon č. 88/2016 Sb.), z něhož jednoznačně vyplývá, že osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik, pokud bude (chce) provádět hornickou činnost nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, musí být osobou znalou dané problematiky.

Cílem této novelizace bylo zabezpečit skutečnost, že výše uvedená osoba již má v této oblasti zkušenosti a znalosti.

Ohledně získání osvědčení o odborné způsobilosti Vám doporučujeme odkaz na naše webové stránky, kde další podrobnosti naleznete v odkazu Informace - „Životní situace“: http://www.cbusbs.cz/index.php/zivotni-situace/osvedceni-a-prukazy.html.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail