Mohou být popisky, návody a schémata zapojení u elektrických rozvaděčů ve světovém jazyce?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Při kontrole inspektora bylo konstatováno, že u elektrických rozvaděčů nemáme popisky, návody a schémata zapojení v českém jazyce. Naše centrála v Německu tvrdí, že schémata zapojení například elektrických rozvaděčů mohou být ve světovém jazyku a nemusí být v češtině. Stačí v českém jazyce jen dokumentace k rozvaděči a popisy ovládacích prvků a schémata zapojení mohou být v němčině nebo angličtině?

V dotazu není rozvaděč blíže specifikován, pravděpodobně se jedná o rozvaděč nn konstruovaný a zkoušený dle EN 61439-1. Takový rozvaděč je elektrické zařízení, které lze v rámci EU uvést na trh nebo do provozu pouze v souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh. V České republice platí jak tato směrnice, tak NV č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, které je se směrnicí významově shodné.

Směrnice v kapitole 2, článek 6, bod 7 uvádí:
Výrobci zajistí, aby byly k elektrickému zařízení přiloženy návody a bezpečnostní informace v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát. Tyto návody, bezpečnostní informace a jakákoli označení musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.

V příloze č. 1 odst 1 písm. a) směrnice je dále uvedeno:
Na elektrickém zařízení, nebo pokud to není možné, v přiloženém dokladu musí být uvedeny základní údaje a pokyny, jejichž znalost a dodržování zajistí, aby elektrické zařízení bylo užíváno bezpečně a k účelu, pro který bylo vyrobeno.

NV č. 118/2016 Sb. v § 6 odst. 3 uvádí: Dovozce zajistí, aby byly k elektrickému zařízení přiloženy návody a bezpečnostní informace v českém jazyce.

Z uvedeného vyplývá, že průvodní technická dokumentace rozvaděče musí být v jazyce podle vzájemné domluvy výrobce a konečného uživatele, avšak návody a bezpečnostní informace, tedy i popisky ovládacích přístrojů, pokud nejsou použity normalizované piktogramy a značky, musí být v českém jazyce. Schémata, pokud nejsou součástí návodu a jsou vypracována v souladu s platnými technickými předpisy, mohou mít doplňující popisy ve smluvním jazyce.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail