Modelování následků nehody automobilové cisterny s LPG pomocí numerického programu ALOHA

Existuje řada nástrojů, kterými lze modelovat následky nežádoucích mimořádných událostí, ale ne každý nabízí tak širokou paletu modulů jako program ALOHA.

Závěr

Závěr

Jak bylo uvedeno v úvodu, tento článek si kladl za cíl demonstrovat možnost využití SW nástroje ALOHA v praxi. Ovšem účelem bylo nejen podat pouhý návod k použití, ale také demonstrovat rozsah následků havárie spojené s přepravou nebezpečných látek (v tomto případě LPG), která může být na místních samosprávách často mylně opomíjena nebo považována za nepravděpodobnou. Je-li v místě velký chemický podnik či skladiště, vždy tato skutečnost vyvolává pozornost nejen veřejnosti, ale i úřadů. Avšak přeprava nebezpečných látek často uniká pozornosti, a to i přes to, že riziko vzniku havárie automobilu je o několik řádů vyšší, než například havárie chemické technologie, která podléhá potřebnému dozoru, revizím a údržbě. I když se v našem případě jednalo o fiktivní událost, přesto není radno riziko vzniku takové havárie podceňovat.

Obdobný případ se totiž skutečně stal dne 11. července 1978 v San Carlos da la Rapita ve Španělsku, kde havarovala v blízkosti kempu autocisterna převážející propylen. Následkem vzniklé exploze byly až do vzdálenosti 75 m zdemolovány všechny budovy a z celkem pěti set osob přítomných v kempu následky havárie nepřežilo 211 lidí [1]. I v našem případě tedy jistě stojí za pozornost uvažovaná nejhorší varianta, která by si mohla vyžádat smrt až několika desítek osob.

Stane-li se havárie v průmyslu, zaměstnanci podniku jsou proškoleni a poučeni, jak se v takových situacích chovat a kde se ukrýt, jsou vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami, k dispozici je zásahová jednotka, avšak v případě běžného obyvatelstva tomu tak není. Proto by havarijní připravenost a osvěta měla patřit mezi priority jak na straně zaměstnavatelů, tak i úřadů či škol.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail