Mobbing škodí firmě

Stručné pojednání o mobbingu s doporučením na knihu H.J. Kratze.

Mobbing je výraz pocházející z americké angličtiny, ale natolik se rozmohl, že už se ani nepřekládá. Mobbing – nátlakové rušivé nebo degradující jednání – může přicházet od žárlivých nebo zlovolných spolupracovníků, může být namířen od vedoucích na podřízené (bossing) nebo naopak odzdola nahoru (staffing). Je zkrátka mnoho možností, jak si nátlakem zjednávat postavení, výhody, úlevy, jakých bychom prací samotnou nedosáhli.

Žádná společnost není mobbingu ušetřena. Ale příznačným jevem se stal ve společenském prostředí, které přijalo sobectví jako hybnou sílu výkonu, konkurence, přežití. Klasik politické ekonomie Adam Smith před více než dvěma sty lety ve svém díle o Bohatství národů začínal tím, že své postavení nezakládáme na altruismu, ale na sobectví. Kde působí tato hybná síla, tam se přirozeně rozšiřuje pozorování druhých, závist a  nenávist, snaha zaujmout cizí výhodnější postavení. Není to potom jen osobní slabost nebo špatná vlastnost, nýbrž součást společenských poměrů.

Avšak mobbing nemá původ jen ve společenském řádu. Vyjadřuje i něco obecného v chování lidí, jistou stránku, která se může projevit a poškozovat jiné. V jednotlivých zemích se pak užívá i různých výrazů, např. v britském světě „bullying“, v Americe oficiálně „employee abuse“. U nás na souhrnný výraz tohoto mnohostranného jevu teprve čekáme. Chápeme však, co jsou intriky, jak škodí pomlouvání a ponižování, co je napadání druhých.

V podnicích bývá shoda v tom, že takové jednání škodí firmě, snižuje výkon, staví podnik nebo jeho úsek do špatného světla. Proto se zavádějí etické kodexy a pravidla výkonného pořádku, dbá se na vytvoření kultury solidarity a spolupráce, ochranu image atd. Ale také se potírají sklony k mobbingu, až potud, že se zbavují jeho iniciátorů a dávají pozor, aby lidi s takovými sklony nepřijímali. Podnik oproštěný od mobbingu je přitažlivý a dobře se v něm daří práci, výkonu a inovacím.

Od členů představenstva a dozorčích rad dolů přes vedoucí pracovníky až po mistry a dokonce po řadové pracovníky je v tomto směru o čem se poučit v knize německého autora Hanse-Jürgena Kratze nazvané Mobbing. Jak ho rozpoznat a jak mu čelit, kterou právě vydal Management Press Praha.

Cena jednoho výtisku je 240 Kč včetně DPH. Knihu si můžete písemně objednat na adrese Economia, a.s., VTÚ, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, e-mail: dagmar.suchmova@economia.cz nebo na internetové adrese http://knihy.ihned.cz, kde vám zařídí její zaslání na dobírku přímo z nakladatelství Management Press. Informace na telefonním čísle234 462 232. Členové HN klubu, kteří u knih uvedou v objednávce zákaznické číslo obdrží dvacetiprocentní slevu.

ZDROJ:
Mobbing škodí firmě. Moderní řízení, č. 7 (2005), s. 69.

Komentáře

bullying na pracovišti

30.03.2008 - 19:10 věra strachoňová
<P>Zajímalo by mě, jak se efektivně bránit projevům bullyingu na pracovišti. Pokud existuje nějaký vzorec, kterého by se mohl člověk držet, chtěla bych ho znát. Pracuji ve velké firmě, jsem v každodenním styku s člověkem, který je cholerik, hulvát a bohužel pracuje jako mistr ve výrobě. Nejsem jeho podřízená, ale musím s ním denně pracovat. Dohlížím na kvalitu práce a tím se dostáváme do střetů, kdy na mě řve, hazí kusy po hale a veřejně napadá, případně vyhrožuje operátorům, že jim dá vytýkací dopisy, pokud budou spolupracovat se mnou či mými kolegy apod.Snažím se dělat svoji práci co nejlépe, minimalizovat chyby, ale střetu s ním se vyhnout nedokážu. Mám kliku, že moji šéfové stojí za mnou a zatím jsem pro svoje kroky vždy našla podporu. Snažím se v práci dodržovat všechna interní nařízení zosobněná normami SIP podle ISO 9001, ale to mistra vůbec nezajímá. Mistr si dal po posledním výstupu s mým šefem pokoj asi 3 měsíce, ale tento pátek se zase předvedl v plné kráse a síle. Když jsem ho upozornila na chybu, hodil kusem přes celou halu, když jsem byla na obědě, přečetl v mých papírech poznámku, že na lince je neproškolený operátor. Po obědě na mě řval na veřejnosti, že já mu nebudu diktovat, koho má kam stavět atd..Podotýkám, že&nbsp; ten operátor nikdy danou práci nedělal, ptal se, jak založit kus do nástroje apod., následně mi výrobní ing. přinesl doklad, že tento operátor byl proškolen v 5/07. Dále, vlezl do mých papírů a poznámek, to se nedělá. Já si jeho chování nenechávám líbit, bráním se, ale v pátek mě dostal, šla jsem za svým přímým nadřízeným a požádala o přestup a tam se bohužel rozbrečela. Už jsem v klidu, ale stejně mi to vadí( to že jsem brečela), že jsem se neovládla. V pondělí budeme mít další kolo, tak jsem zvědavá, jak to dopadne.</P> <P>&nbsp;</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail