Místní provozní předpis pro obsluhu elektrického zařízení

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Co by měl obsahovat místní provozní bezpečnostní předpis pro obsluhu elektrického zařízení?

Místní provozní bezpečnostní předpis (dále MPBP) určený pro obsluhu elektrických zařízení musí stanovit základní požadavky pro tuto činnost.

Vypracování MPBP by mělo vycházet z ustanovení souvisejících zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a dalších předpisů a technických norem. MPBP nesmí být s těmito předpisy v rozporu.

Z technických norem, které mají vazbu na obsluhu a práci na elektrických zařízeních, je možné jmenovat ČSN EN 50110-1 ed. 2 a technické normalizační informace TNI 34 3100 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005). Jde zejména o čl. 4.1 Bezpečná obsluha a práce.

Při vypracování MPBP by měly být vysvětleny základní pojmy a definice, které mají význam pro přesné a účelné vykonávaní činností.

MPBP pro obsluhu elektrických zařízení by měl obsahovat:

 • úvod – důvod zpracování MPBP,
 • požadavky právních předpisů a norem (zákoník práce - z. č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 11/2002 Sb. a další),
 • základní údaje o majiteli - provozovateli elektrického zařízení, které je předmětem MPBP,
 • osoba odpovědná za elektrické zařízení,
 • upřesnění pracoviště – jeho vymezení s ohledem na bezpečnost,
 • minimální odborná kvalifikace osob určených pro obsluhu (vyhl. č. 50/ 1978 Sb.),
 • základní požadavky na bezpečné zacházení s elektrickým zařízením (lze přihlédnout k TNI 34 3100 a zrušené ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace, neopominutelné jsou požadavky výrobců jednotlivých zařízení),
 • rozsah činností, které mohou na elektrickém zařízení vykonávat osoby pověřené obsluhou (použít mimo jiné i pokyny výrobců),
 • forma předávání informací osobě odpovědné za elektrické zařízení,
 • upřesnit způsob a zásady při dorozumívání (je-li třeba),
 • opatření pro případ úrazu, požáru nebo zátopy
 • vybavení ochrannými a pracovními pomůckami,
 • vybavení bezpečnostními tabulkami a určeným místem jejich uložení,
 • telefonní čísla potřebná zejména pro řešení mimořádných událostí,
 • dovolené a zakázané činnosti (v rozsahu potřeby),
 • pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele,
 • výčet provozní dokumentace a její dostupnost,
 • místa uložení a způsob dosažitelnosti MPBP,
 • seznam osob, které byly s MPBP seznámeny nebo o obsahu poučeny, informace o skutečnosti, že obsahu rozuměly, datum a podpisy osob,
 • podklad, v němž jsou lhůty stanovené pro úpravu MPBP, a důvody (případně lhůty) pro opakované poučování osob o obsahu MPBP.

Odpověď je vypracovaná zcela obecně a pouze pro obsluhu elektrických zařízení. Na konkrétní zařízení by bylo třeba některé body upřesnit.

Autor článku: 

Komentáře

Mě by jenom zajímalo, kdo

11.11.2014 - 15:02 Josef Všetička
Mě by jenom zajímalo, kdo takový předpis může zpracovat, protože OZO v prevenci rizik na to nemá kvalifikaci, elektrikáři a revizní technici se z toho vyvlékají a nechtějí to dělat. Tak tedy kdo? Děkuji za rozmnou odpověď :-)

Re:

12.11.2014 - 18:00 Ivan Jacquier
Prevence rizik a tedy i vypracování MPBP je povinností zaměstnavatele, což v praxi může být převedeno až na osobu odpovědnou za elektrické zařízení. Ing. Jacquier

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail