Míra registrované nezaměstnanosti vzrostla v říjnu na 8,5 %

Zdroj: 
V říjnu míra registrované nezaměstnanosti vzrostla na 8,5 %, celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 0,7 % na 496 762, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 0,2 % na 40 729.

V průběhu října bylo nově zaevidováno 50 819 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 9 954 osob a v porovnání se stejným obdobím minulého roku méně o 1 642 osob. Z evidence v říjnu odešlo celkem 47 242 uchazečů. Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v září v ČR 6,8 %, v EU27 10,4 %.

Počínaje lednem 2013 MPSV již nebude vykazovat míru registrované nezaměstnanosti. Bude nahrazena novým ukazatelem – podílem nezaměstnaných osob ve věku 15 – 64 let, který srovnává počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání k obyvatelstvu stejného věku. Na konci října 2012 tento ukazatel dosáhl hodnoty 6,7 %, u mužů 6,3 % a u žen 7,0 %. Statistiky nezaměstnanosti 4. kvartálu letošního roku budou ještě obsahovat výsledky obou šetření, lednová statistika bude uvádět již jen nový ukazatel. Podrobněji k nové metodice výpočtu zde: http://www.mpsv.cz/files/clanky/13851/tz_071112a.pdf

K 31. 10. 2012 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 496 762 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 3 577 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je vyšší o 26 144 osob. Z tohoto počtu bylo 481 737 dosažitelných uchazečů o zaměstnání1. Bylo to o 3 189 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 byl jejich počet vyšší o 29 769.

Z evidence v říjnu odešlo celkem 47 242 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 7 039 osob méně než v předchozím měsíci a o 9 716 osob méně než v říjnu 2011. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 22 762 osob, tj. o 6 518 méně než v předchozím měsíci a o 13 527 méně než v říjnu minulého roku, 24 480 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 53 okresech – největší nárůst byl v okresech Jindřichův Hradec (o 6,5 %), Rokycany (o 6,3 %), Vsetín (o 4,8 %) a Plzeň-město (o 4,7 %).

Ke konci října evidoval ÚP ČR 258 198 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 52,0 %. V evidenci bylo 60 661 osob se zdravotním postižením, což představovalo 12,2 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 31. 10. 2012 bylo evidováno 36 583 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 1 984 osob a ve srovnání s říjnem 2011 byl vyšší o 916 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,4 % (září 2012 – 7,0 %, říjen 2011 – 7,6 %).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 92 178 uchazečů o zaměstnání, tj. 18,6 % všech uchazečů vedených v evidenci (září 2012 – 18,1 %, říjen 2011 – 21,6 %).

Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 10. 2012 dosáhla hodnoty 8,5 % (září 2012 – 8,4 %, říjen 2011 – 7,9 %). Míru nezaměstnanosti stejnou nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 46 okresů, nejvyšší byla v okresech Bruntál (15,8 %), Most (15,6 %), Chomutov (14,3 %), Karviná (13,9 %), Ústí nad Labem (13,6 %), Děčín (13,5 %) a Hodonín (13,2 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,4 %), Praha-západ (4,3 %), hl. m. Praha (4,4 %) a Mladá Boleslav (4,8 %). Míra registrované nezaměstnanosti mužů vzrostla na 7,2 % a žen zůstala na hodnotě 10,2 %.

Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v září v ČR 6,8 %, v EU27 10,4 %. Nižší než v ČR byla v Rakousku (4,2 %), Lucembursku (4,9 %), Německu (5,1 %), Nizozemsku (5,4 %), na Maltě (6,3 %) a v Rumunsku (6,7 %). Vyšší než průměr EU27 byla v Itálii (10,6 %), Francii (10,7 %), na Kypru (11,3%), v Bulharsku (11,6 %), Litvě (12,7 %), na Slovensku (13,8 %), v Irsku (14,8 %), v Portugalsku (15,8 %) a Španělsku (25,5 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Maďarsko a Velkou Británii údaje nejsou zatím k dispozici (poslední dostupné údaje za červenec nebo srpen 2012 byly vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR).

Podrobněji viz http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

ÚP ČR evidoval k 31. 10. 2012 celkem 40 729 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 80 míst nižší než v předchozím měsíci a o 1 997 vyšší než v říjnu 2011. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 12,2 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Jeseník (107,0), Chomutov (65,3), Bruntál (50,1), Šumperk (46,4) a Teplice (45,8). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 2 658 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 22,8 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 5 017, na jedno volné místo připadalo 7,3 uchazečů této kategorie. Údaje byly zpracovány na základě kvalifikovaného odhadu.

Na základě monitoringu volných pracovních míst z prostředí internetu bylo v říjnu po očištění od duplicit na trhu práce nabízeno dalších 40,1 tis. volných pracovních míst.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

1 Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazečky, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail