Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předal certifikáty „Bezpečný podnik 2007“

Zdroj: 
Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předal v úterý 19. června 2007 ve Slezské univerzitě v Opavě zástupcům deseti společností certifikát „Bezpečný podnik“. Ocenil tak snahu a úsilí těchto podniků o zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí.

Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předal v úterý 19. června 2007 ve Slezské univerzitě  v Opavě zástupcům deseti společností certifikát „Bezpečný podnik“. Ocenil tak snahu a úsilí  těchto podniků o zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí.

Program „Bezpečný podnik“ napomáhá k zavedení integrovaného řízení bezpečnosti - bezpečnostního managementu, který odpovídá požadavkům směrnic EU a existujícím i připravovaným právním předpisům platným pro ČR. Je jednou z cest, jak bez velkých finančních nákladů docílit zkvalitnění řízení, snížení nákladů a vytvoření výhodnějších podmínek pro jednání s obchodními partnery. Splnění požadavků tohoto programu je především praktickým naplněním zásady dát při řízení firmy stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí. Naplnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ přispívá nejen k vyšší úrovni prevence pracovních rizik, ale i k vyšší kultuře bezpečnosti, lepší pracovní pohodě, vyšší produktivitě práce a v neposlední řadě i k vyšší konkurenceschopnosti firmy a snižování pracovních úrazů.

Počet pracovních úrazů se již několik let výrazně nemění a pohybuje se okolo 82 000 ročně, ale v důsledku prodlužující se doby trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz se výrazně zvyšují ztráty. Souhrnná výše nákladů a ztrát způsobených pracovními úrazy a nemocemi z povolání přesahuje ročně 27 miliard Kč. Přestože se na těchto ztrátách výrazně podílí i nevyhovující zdravotní systém, je zřejmé, že se stávajícími nástroji již nelze dosáhnout výraznějšího zlepšení. Pro další snížení ztrát vyplývajících z pracovní úrazovosti a nemocnostije třeba důsledně analyzovat současný stav, identifikovat nová rizika a navrhnout, ověřit a zavést efektivní systémová řešení vycházející z poznatků výzkumu, výměny znalostí i praktických zkušeností.

Nová strategie EU předpokládá snížit počet pracovních úrazů do roku 2012 o 25 %. Důvodem je skutečnost, že pracovní úrazovost a nemoci související s vykonávanou prací výrazně zatěžují ekonomiku jednotlivých členských zemí EU a zvyšují náklady na systémy sociálního zabezpečení, na veřejné finance a nakonec i na samotnou výrobu.

Petr Nečas zdůraznil: „Považuji program Bezpečný podnik ve firmách za prioritní, a to zejména s ohledem na potřebu účinnějšího prosazování prevence před pracovními úrazy.“

Pozitivním zjištěním je, že většina firem, které získaly certifikát „Bezpečný podnik“, vyžaduje plnění zásad stanovených tímto programem také od svých dodavatelů a spolupracujících subjektů.

Seznam nově vyhlášených držitelů certifikátu „Bezpečný podnik“:

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA, s. r. o.
MIKROP ČEBÍN, a. s.
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s.
Energetika Kladno, s. r. o.
Pražská energetika, a. s.
PREdistribuce, a. s.
SMO, a. s.
Teplárny Brno, a. s.
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.
TCHAS, spol. s r. o.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail