Ministr Petr Šimerka v Praze zahájí zasedání evropských odborníků na inspekci práce

Zdroj: 
Snižování pracovní úrazovosti a nemocí z povolání budou hlavním tématem setkání vrchních inspektorů práce ze zemí Evropské unie. Zasedání proběhne ve dnech 28. a 29. května 2009 v Praze.

Výbor vrchních inspektorů práce (SLIC) se zaměřuje především na vymezení společných zásad inspekce práce v oblasti zdraví a bezpečnosti na pracovišti, na výměnu zkušeností a informací mezi jednotlivými členskými státy a na spolupráci v oblasti zdraví a bezpečnosti práce se zeměmi, které nejsou členy Evropské unie.

Pražské zasedání výboru SLIC

S ohledem na strategii Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která členské státy zavazuje do roku 2012 ke snížení počtu pracovních úrazů o 25 % a ke snižování počtu nemocí z povolání, se první den pražského setkání zaměří právě na tuto problematiku. Účastníci budou jednat o opatřeních, s jejichž pomocí by bylo možno naplňování strategie dosáhnout. Následující den (29. 5.) bude setkání pokračovat plenárním zasedáním.

Z pohledu zmíněné strategie představuje rok 2009 časový i obsahový mezník. Jednak se uzavře první polovina realizace této strategie vymezené do roku 2012, jednak dochází k celosvětové změně ekonomických a společenských podmínek. EU je proto v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci postavena do zcela odlišné situace poznamenané ekonomickou recesí.

Zasedání Výboru vrchních inspektorů práce pořádá české předsednictví spolu se Státním úřadem inspekce práce ČR. Akce je spolufinancována Evropskou komisí.
 


 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail