Minimální šířka manipulačního prostoru před stavební konstrukcí

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Zdeněk Neset ze Státního úřadu inspekce práce.

Můžete mě prosím nasměrovat, kde najdu minimální šířku manipulačního prostoru před stavební konstrukcí (provádění předmětné konstrukce nebo provádění její údržby). Pamatuji si pouze to, že minimální šířka je 65 cm od hrany konstrukce. Tato šířka se pak zvětšuje, je-li výška konstrukce vyšší než cca 1,5 m.

Na Váš dotaz nelze jednoznačně odpovědět, vzhledem k tomu, že v dotazu není blíže specifikována vlastní pracovní činnost. Šířka manipulačního prostoru se bude také řídit použitím technologie prací, případně použitím strojního zařízení apod. Například nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v příloze č. 3 "Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy" v kapitole X. Zednické práce v odst. 4 uvádí, že "materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m." Jiný rozměr pak bude mít manipulační prostor, v němž provádí práce stavební stroje apod. Podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, § 3 "Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi "odst. 2 písm. d), je zhotovitel povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zajištění požadavků na manipulaci s materiálem.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail