Mimořádné kontroly na koupalištích, hodnocení maďarské inspekce práce a výsledky činnosti SÚIP za 3. čtvrtletí 2012

Zdroj: 
Celkem 549 porušení právních předpisů zjistili inspektoři inspekce práce v průběhu mimořádné kontrolní akce zaměřené na zaměstnavatele provozující koupaliště, aquaparky a navazující služby.

Akce, v jejímž rámci inspektoři provedli celkem 1 943 kontrol a prověřili celkem 1 901 zaměstnavatelů v celé ČR, probíhala v letních měsících. Důvod mimořádných kontrol představovalo podezření na zvýšené riziko výkonu nelegální práce v této sféře podnikání během dané sezóny.

Při kontrole pracoviště zastihli inspektoři inspekce práce ženu, která ačkoli zde vykonávala práci, uvedla, že je přítelkyní podnikatele, s nímž bydlí dva měsíce, a nechápe, proč by měla mít pracovní smlouvu. Zaměstnavatel dále sdělil, že dotyčná žena je v pracovní neschopnosti po ukončení předcházejícího pracovního poměru. Přestože v průběhu kontrolního šetření zaměstnavatel doložil písemně uzavřenou dohodu o provedení práce, s podobnými případy se inspektoři při kontrole nelegálního zaměstnávání setkávají často.

V jiném případě plánované kontroly nalezl inspektor areál koupaliště uzavřen a označen tabulí informující, že probíhá oprava a otevřeno bude až v říjnu, ačkoli na webových stránkách zařízení a při přípravě kontroly předem této skutečnosti nic nenasvědčovalo.

Ne všechny situace, které inspektoři při kontrolách zažijí, jsou však tak úsměvné jako výše uvedené příklady. Nezřídka musí inspektoři snášet slovní napadání a vulgární urážky, útočné chování kontrolovaných osob se pak leckdy přenese i do roviny fyzického ataku.

Na druhé straně ovšem někdy inspektoři zažijí i okamžiky, které je profesně překvapí a potěší. Např. když při kontrole na dopravním prostředkem nedostupném místě jako je zřícenina hradu předloží zaměstnankyně, překvapená příchodem kontroly na své odlehlé pracoviště, kopii uzavřené dohody o pracovní činnosti.

Hodnocení maďarské inspekce práce

Významnou příležitost získání cenných poznatků o inspekci práce v zahraničí měli zástupci Státního úřadu inspekce práce, kteří byli členy hodnotícího týmu, který v září posuzoval systém inspekce práce v Maďarsku.

Při Evropské komisi působící výbor SLIC (Senior Labour Inspectors' Committee, v českém překladu Výbor vrchních inspektorů práce), zřízený pro podporu správného a jednotného provádění a prosazování směrnic EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, každý rok určí tři členské státy EU, jejichž systém inspekce práce projde takovým hodnocením.

Hodnotící tým pro zářijové hodnocení maďarské inspekce práce se skládal se zástupců inspekce práce Finska, Rakouska, Estonska a Litvy. Předsedající zemí hodnotitelského týmu byla Česká republika, kterou v týmu reprezentovali 3 zástupci Státního úřadu inspekce práce.

Hodnocení maďarské inspekce práce bylo provedeno v souladu s manuálem schváleným na plenárním zasedání výboru SLIC. Jeho základní cíl představovalo posouzení schopnosti systému inspekce práce hodnocené země uplatňovat a prosazovat směrnice EU o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti v rámci právního řádu hodnocené země.

Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce ve 3. čtvrtletí 2012

V průběhu 3. čtvrtletí 2012 zaevidoval Státní úřad inspekce práce celkem 17 601 kontrol u zaměstnavatelů provedených inspektory.

V daném období bylo zaznamenáno 996 uložených pokut v celkové výši 80.999.700,- Kč. Největší objem uložených pokut spadá do oblasti kontroly nelegálního zaměstnávání, evidence za 3. čtvrtletí 2012 udává výši 49.302.000,- Kč připadající na 182 pokut.

Největší počet pokut však náleží na úsek kontroly pracovních vztahů a podmínek, tj. 573 pokut ve výši 20.156.700,- Kč zapsaných do evidence v průběhu 3. čtvrtletí 2012.

Pracovní úrazovost ve 3. čtvrtletí 2012

Nejvíce pracovních úrazů z celkového počtu 9 563 pracovních úrazů ve 3. čtvrtletí 2012 zaevidovali zaměstnanci orgánů inspekce práce v Jihočeském kraji (1 217 pracovních úrazů). Naopak nejnižší počet pracovních úrazů zaznamenal během 3. čtvrtletí 2012 Karlovarský kraj (336 pracovních úrazů).

Pracovní úrazovost v dalších krajích dokumentuje následující přehled:

Moravskoslezský kraj 944
Jihomoravský kraj 890
Vysočina 853
 Plzeňský kraj 844
Hlavní město Praha 785
 Středočeský kraj 681
Ústecký kraj 633
Zlínský kraj 535
Královéhradecký kraj 530
Pardubický kraj 444
Olomoucký kraj 401
Liberecký kraj 363
Zahraničí 106
 Neurčeno 1

Celkem 27 pracovních úrazů, které byly zaznamenány v průběhu 3. čtvrtletí 2012, mělo za následek smrt postiženého zaměstnance. V jednom případě se jednalo o cizího státního příslušníka, jehož smrtelný úraz byl zaevidován v srpnu 2012.

Preventivní působení orgánů inspekce práce

S důrazem na preventivní působení poskytují orgány inspekce práce zejména bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. V průběhu 3. čtvrtletí 2012 se na jednotlivá pracoviště inspekce práce obrátilo celkem 18 561 zájemců s dotazem či potřebou zkonzultovat určitý problém z oblasti pracovněprávních vztahů, z oblasti bezpečnosti práce či z oblasti zákona o zaměstnanosti.

Oblastní inspektoráty práce řeší také porušování právních předpisů ze strany zaměstnavatelů na základě podnětů podaných zaměstnanci. Během 3. čtvrtletí 2012 Státní úřad inspekce práce evidoval 2 581 podnětů ke kontrole.

Pozn.: Uvedené údaje jsou platné k 8. 10. 2012.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail