Mimořádné kontrolní akce SÚIP

Zdroj: 
Kromě kontrol dodržování povinností zaměstnavatelů podle zákona o zaměstnanosti se inspektoři zaměřili na kontroly lyžařských areálů, čerpacích stanic a stánkového prodeje. Také budou probíhat zvýšené kontroly u zaměstnavatelů poskytujících služby motoristům, zejména u autoservisů a pneuservisů.

V souvislosti s legislativními změnami (novelou zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce) došlo 1. lednu 2012 k rozšíření kompetencí orgánů inspekce práce v kontrolní činnosti. K tomuto datu Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty převzaly významnou část kompetencí v kontrolní činnosti na úseku zaměstnanosti. Do SÚIP přešlo od ledna 2012 také 178 nových inspektorů, kteří dosud působili v rámci agend úřadů práce, celkový počet inspektorů SÚIP tak čítá 341. Státní úřad inspekce práce by měl v letošním roce provést celkem 200 tisíc kontrol. Oblastní inspektoráty práce se v rámci své činnosti v roce 2012 zaměří zejména na kontrolu dodržování povinností zaměstnavatelů podle zákona o zaměstnanosti a na mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast nelegální práce a pracovněprávních vztahů. K dalším oblastem, které budou podrobovány kontrole, patří nelegální zaměstnávání občanů ČR a cizinců, dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce a dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

K mimořádným akcím v průběhu března patří například kontroly lyžařských areálů na území ČR (v době jarních prázdnin), kontroly čerpacích stanic PHM ve Středočeském kraji a stánkový prodej, především rychlého občerstvení na území hl. m. Prahy. Ve všech uvedených oblastech se kontroly zaměřují na nelegální zaměstnávání občanů ČR a cizích státních příslušníků a vybraná ustanovení pracovněprávních předpisů a zákona o zaměstnanosti.

Zaměření na lyžařské areály vyplývá z dosavadní praxe orgánů inspekce práce. Období lyžařské sezóny nutí provozovatele zabezpečit poskytování svých služeb formou krátkodobého zaměstnání. V mnoha případech však osoby, které vykonávají práci na lyžařských vlecích, lanovkách, restauračních a ubytovacích zařízeních apod., vykonávají tuto práci bez řádně uzavřeného pracovněprávního vztahu,“ vysvětluje Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí.

V průběhu jarních měsíců budou dále probíhat zvýšené kontroly také u zaměstnavatelů poskytujících služby motoristům, zejména u autoservisů a pneuservisů. „Očekáváme z tohoto důvodu možnost častějšího využívání sezónních zaměstnanců a možný výskyt nelegální práce respektive zastřeného pracovněprávního vztahu,“ říká ministr práce a sociálních věcí. Kontroly budou prováděny v součinnosti všech inspekčních odborů oblastních inspektorátů práce. Na přípravě a realizaci mimořádné kontrolní akce budou oblastní inspektoráty práce úzce kooperovat s krajskými pobočkami ÚP ČR a příslušnými OSSZ.

Nad rámec těchto mimořádných kontrol bude ve druhém kvartálu letošního roku SÚIP realizovat kontroly zaměřené na výkon nelegálního zaměstnávání v úzké součinnosti s ÚP ČR a ČSSZ. Při plánování kontrol budou oblastní inspektoráty práce využívat podněty ke kontrole občanů, zaměstnanců, sociálních partnerů a informací získaných na základě vlastní kontrolní činnosti.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail