Mimořádná kontrolní akce ve velkoskladech a logistických centrech

Zdroj: 

Oblastní inspektoráty prověřovaly zaměstnavatele provozujících svou činnost ve velkoskladech a logistických centrech.

Mimořádná kontrolní akce byla realizována v týdnu od 22 do 26. června 2015 všemi inspektoráty práce na území celé České republiky. Kontroly byly zaměřeny na oblast nelegálního zaměstnávání, dodržování základních institutů v oblasti pracovněprávních vztahů a dodržování povinností zaměstnavatelů v oblasti agenturního zaměstnávání. Více než polovina kontrol byla realizována společně s Cizineckou policií, některé kontroly i s místně příslušnými Celními úřady. Celkem bylo na území ČR realizováno 30 kontrolních akcí, v rámci kterých bylo zkontrolováno 92 zaměstnavatelů.

Tato mimořádná kontrolní akce odhalila 36 nelegálně zaměstnaných osob. Z tohoto počtu bylo 8 nelegálně zaměstnaných občanů ČR, 10 nelegálně zaměstnaných občanů EU a 18 cizinců. Kontrolami bylo současně zjištěno dalších cca 160 porušení pracovněprávních předpisů. Jednalo se zejména o nesplněnou informační a evidenční povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí, o nesplněnou povinnost mít na pracovišti kopie dokladů prokazující existenci pracovněprávního vztahu, o porušení stanovených podmínek pro zprostředkování agenturního zaměstnávání a porušení povinností stanovených pro agenturní zaměstnávání, o výkon práce bez písemně uzavřené pracovní smlouvy a v neposlední řadě o nedodržení povinných náležitostí pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Na základě provedených kontrol bylo Krajským pobočkám Úřadu práce ČR oblastními inspektoráty práce zasláno 9 oznámení o výkonu nelegální práce nebo nenahlášeného zaměstnání uchazečem o zaměstnání. Se zaměstnavateli, kteří se dopustili nelegálního zaměstnávání, případně jiného porušenípracovněprávních přepisů a předpisů o zaměstnanosti, bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty. V případě nelegálního zaměstnávání hrozí zaměstnavatelům pokuta až 10 mil. Kč.

Další celostátní kontrolní akci plánuje Státní úřad inspekce práce uskutečnit ještě v měsíci září.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail