Metodická pomůcka pro podniky, jak zpracovat projekt soutěže Správná praxe

Účast v soutěži Správná praxe je dokladem aktivit, které podnik uskutečnil, a které vedly k získání pozitivních zkušeností a staly se zdrojem námětů k podpoře prevence rizik. Tato metodická pomůcka poskytuje základní informace potřebné pro podniky k účasti v soutěži Správná praxe, jak zpracovat projekt týkající se řízení BOZP v souvislosti s kontrolou nebezpečných látek na pracovišti, a o soutěži obecně. Další informace jsou v přílohách u článku.

Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou
Ceny za správnou praxi v oblasti BOZP v rámci kampaně Zdravé pracoviště

1. Úvod

Letošní ročník soutěže pořádá v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Evropskou agenturou pro BOZP. Soutěž, která je součástí kampaně pořádané v letech 2018 – 2019 pod názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou, si klade za cíl ocenit podniky, které významným a inovativním způsobem přispívají k BOZP v souvislosti s kontrolou nebezpečných látek na pracovišti.

Účast v soutěži Správná praxe je dokladem aktivit, které podnik uskutečnil, a které vedly k získání pozitivních zkušeností a staly se zdrojem námětů k podpoře prevence rizik. Základní informace potřebné pro podniky k účasti v soutěži Správná praxe a o soutěži obecně, poskytuje webová stránka českého Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – www.ceskyfocalpoint.cz, rubrika Kampaně a soutěže.

Výherci soutěže budou oceněni za přínos pro zlepšování pracovního prostředí v Evropě, ke kterému svou účastí v soutěži přispěli. Kromě toho budou zástupci vítězných subjektů pozváni na slavnostní předávání cen a vybrané příklady budou zveřejněny v publikaci agentury, která bude distribuována po celé Evropě a zpřístupněna na internetových stránkách agentury.

2. Organizace soutěže Správná praxe

Účast podniků a dalších subjektů v soutěži Správná praxe je dobrovolná. Do soutěže se může přihlásit každý subjekt, který do 15. prosince 2018 (rozhodující je datum podání zásilky na poště) doručí svůj projekt ve dvou výtiscích a elektronické verzi na adresu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Jana Hampeštová
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

(jana.hampestova@mpsv.cz, +420 221 922 539)

3. Projekt Správné praxe

Projekt Správné praxe by měl demonstrovat příklady podniků, které aktivně řídí BOZP v souvislosti s kontrolou nebezpečných látek na pracovišti. Příklady, které se vyznačují holistickým přístupem k řízení BOZP a skutečná zlepšení při používání nebezpečných látek a manipulaci s nimi s cílem zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky.

Porota se zaměří na udržitelnost a přenositelnost opatření.

Do soutěže se mohou přihlásit zaměstnavatelé, zaměstnanci i zprostředkující subjekty, jako jsou sociální partneři, pracovníci zabývající se BOZP a odborníci a poradci v oblasti BOZP na úrovni pracovišť.

Projekt by měl obsahovat:

 • vyplněný formulář přihlášky k soutěži Správná praxe (viz Příloha č. 1),
 • zpracovanou prezentaci aktivit a opatření, které podnik uskutečnil (viz Příloha č. 2) a případné přílohy.

Prezentace by měla zahrnovat například:

 • holistického přístupu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • skutečných a doložitelných zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s nebezpečnými látkami,
 • upřednostnění kolektivních ochranných opatření před opatřeními zaměřenými na jednotlivce,
 • efektivní účasti a zapojení pracovníků a jejich zástupců,
 • udržitelnosti opatření v průběhu času,
 • přenositelnosti na jiná pracoviště (v jiných členských státech, v různých odvětvích a na pracovištích různé velikosti),
 • aktuálnosti (dané opatření by mělo být buď z nedávné doby, nebo by nemělo být známo široké veřejnosti).

Přílohy k projektu:

 • jsou preferovány v elektronické podobě, ale akceptovány jsou i tištěné materiály,
 • mohou zahrnovat např. příručky nebo jinou dokumentaci, která tvoří součást projektu, obrazovou dokumentaci, např. fotografie, obrázky, grafy, diagramy atd., která pomůže projekt přiblížit (obrazová dokumentace je požadována ve formátu jpeg, .jpg nebo .gif).

Do soutěže Správná praxe nebude přijat projekt, který byl zjevně vytvořen výhradně pro komerční zisk.

4. Důležité termíny soutěže Správná praxe

24. dubna 2018 Zahájení celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2018 – 2019 s názvem „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“
1. září 2018 Vyhlášení soutěže Správná praxe
15. prosince 2018 Uzávěrka přihlášek projektů do soutěže Správná praxe
28. května 2019 Slavnostní předání Národní ceny za Správnou praxi
listopad 2019 Předání Evropské ceny za Správnou praxi

5. Závěr

Za organizátory soutěže Správná praxe Vám děkujeme za účast a zpracování projektu. Přejeme Vám hodně štěstí a úspěchů!

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail