Management rizik u nově vznikajících zaměstnání

Pracoviště jsou vystavena rozsáhlým technologickým inovacím, díky kterým se objevují nová, vysoce specializovaná zaměstnání. Funkcí managementu rizik je monitorovat a mírnit nebezpečí spojená s těmito novými povoláními.

Zvládat rizika na pracovišti je základním úkolem pro pracovníky bezpečnosti práce. Management pracovního rizika obyčejně nezamýšlí vynalézat  nové prostředky k ochraně. Ochranné přilby a ochranné boty s ocelovou špičkou jsou osvědčenými prostředky k ochraně na staveništích, rukavice zastavují šíření krvetvorných patogenů v nemocnicích a pečovatelských domech, bezpečnostní pásy slouží řidičům.

Nicméně pracoviště jsou čas od času vystavena rozsáhlým technologickým inovacím vzhledem k novým pracovním procesům a ekonomickým fluktuacím. Mezi těmito změnami se objevují nová, vysoce specializovaná zaměstnání a funkcí managementu bezpečnosti na pracovištích je hodnotit, monitorovat a mírnit nebezpečí spojená s těmito novými povoláními.

Ředitel Úřadu chemických rizik OSHA, Bill Perry k tomu říká : „Pokud obchodujete s novými technologiemi či s novými materiály, o kterých nevíte, zda byly řádně testovány vůči potenciálním rizikům nebo obchodujete s nějakým novým provozním zařízením nebo postupem, velkou výzvou se stává určení rozumného a přiměřeného řešení tváří v tvář velké nejistotě.“

Nové typy povolání se objevují v podnicích s méně než 100 pracovníky, nicméně ve společnostech od 250 -999 pracovníků roste počet těchto povolání v podstatě stejně jako obvyklá povolání (dle Statistického úřadu).

Názvy těchto čerstvých pracovních pozic se pohybují někde mezi  instalatérem podlah ve stavebním průmyslu, laborantem tkáňového procesu v oblasti zdravotní péče či odborníkem na nebezpečný materiál  u technických služeb, až po potápěčského inspektora jako reakci na zvyšující se ochranu doků a přístavů.

Více než polovina těchto zaměstnání bývá rozložena do oblasti služeb, dopravy, komunikací, obchodu, do sektoru osobních služeb a  mezi širokou škálu obchodních aktivit.

Organizace jako OSHA, EPA, the Costumer Product Safety Commission a NIOSH spolu s nezávislými odborníky BOZP zkoumali dopad nových technologií a  pracovních procesů na pracoviště resp. na zaměstnance. Skupina z oblasti státní správy je zapojena do dlouhodobého projektu sledování rizik, kterým jsou vystaveni pracovníci v novém oboru nanotechnologie. Procesy v nanotechnologii jsou předvídány pro  pokrok v optoelektronice, elektronice, lékařských zobrazovacích technologiích, doručování léčiv, kosmetice a katalytických a materiálových aplikacích. Všechny tyto obory vytváří nová pracovní místa.

Další výzkum  dopadu pracovních procesů a prostředí probíhá na méně sofistikované stupnici. Tj. zatímco některý výzkum se aplikuje na řadě povolání, pokryje tím i zcela nová zaměstnání. 

Ve zdravotnictví se objevila nová zaměstnání v podobě nočního monitoringu, jako specializovaná péče o pacienta podporující pokročilé lékařské technologie vylepšeným plánováním operačních procedur  a dodáváním alternativních léčiv.

Další aspekty výzkumu, které mohou napomoci odborníkům BOZP ve zmírnění rizika  spojeného s novými povoláními zahrnuje výzkum NIOSH zkoumající změny v pracovních procesech. Tento výzkum nabízí zaměstnavatelům data k odhadu výsledků bezpečnosti pracoviště, zdravotních změn a užitku jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele, protože stoupenci obou skupin poté získávají jistotu, že tyto modifikace budou mít za výsledek bezpečnější pracoviště. Organizace NIOSH také vede výzkum, který je zaměřen na stres a jeho dopad na zaměstnance.

Identifikace nových zaměstnání vyžaduje pochopení procesů, které vytvářejí nová místa v ekonomice. Část problému identifikace spočívá v neschopnosti interpretace nového názvu pracovní místo. Pokud se takový název objeví, většinou odkazuje na pracovní pozici, která obsahuje aktivity spojené s definicí daného pracovního místa. Často má název stejný význam, ale jádro aktivit definuje jiná činnost.

Pracoviště potřebují využít systém průběžného stanovení rizika spíše než zápis nehody, která se dříve nebo později na pracovišti vyskytne. Protisměrný proces stanovení rizika poskytne zaměstnavatelům kontrolu na potenciálními rizikovými faktory nových zaměstnání. Dále můžeme například uvažovat o analyzování systému pracovišť a  pracovních prostředí, pochopení způsobilosti a motivace zaměstnance, či poskytnutí školících prostředků.

Průběžné stanovení rizika slouží k minimalizaci pochybení na pracovištích a je spíše pokračujícím vývojem fáze ochrany lidí než násilnou snahou ochraňovat lidi, kteří této ochraně dosud nepodléhali.

Proč? Jak? Kde?

Dle Statistického úřadu práce, definování nově vznikajících zaměstnání vyžaduje porozumění procesů, které vytváří nové formy zaměstnání v ekonomice – zda jsou hnacím motorem nové vědecké objevy, vývoj nových výrobních technologií, nová tržní licence, vládní požadavky na regulaci, výzkum a vývoj způsobilosti národní obrany nebo různorodost konkurenčních, obchodních podmínek.

Statistický úřad nabízí informace o tom, proč, jak a kde jsou vytvářeny nové pracovní místa (USA) :

Velikost organizace:  50 procent nových zaměstnání je zaznamenáno na pracovištích s méně než 50 pracovníky, ačkoli mnoho těchto pracovišť je dílčí, specializovanou jednotkou  uvnitř velkých společností. Nejmenší procentuální část nových zaměstnání byla zjištěna u společností s více než 1000 zaměstnanci.

Rozdělení zaměstnání: 60 procent objevujících se, nových zaměstnání spadá do sektoru služeb, což zahrnuje zdravotnictví, sociální služby, právní služby a vzdělávání. Průmyslová výroba, v prvé řadě zboží trvanlivého charakteru, je druhou nejvýznamnější oblastí nových zaměstnání. Další klíčové oblasti jsou např. komunikace, doprava či veřejné služby.

Mzdové rozdělení: První polovina uváděných nových zaměstnání měla mzdové rozpětí menší než 17$/h. Naopak, do dvou nejvyšších mzdových tříd se zařadila např. tato nová zaměstnání : výzkumný pracovník ultrazvuku, pracovník převodu technologie, vedoucí software architektů a manažer technologie.  
    
Závěr

Nová zaměstnání vyžadují na pracovnících, zaměstnavatelích a odbornících BOZP ostražitost při hodnocení, sledování a snižování rizik na pracovištích, které se mohou v souvislosti s novou pracovní náplní objevit.

Z angličtiny pro VÚBP přeložil Jan Černý.

ZDROJ:
Greene, Marvin V. Emerging occupations : raise risk management question / Vznikající nová zaměstnání : otázky managementu ohledně zvyšujícího se rizika. Safety + Health,Vol. 171. No. 5, 2005, s. 34-37.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail