Mají se v provozním řádu uvádět konkrétní jména?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Musí být  v provozních řádech uváděna konkrétní jména, nebo stačí například: "za pravidelnou údržbu zařízení odpovídá vedoucí údržby". Vzhledem ke značné fluktuaci v podniku a množství této dokumentace je celkem problém mít ji vždy v aktuálním stavu.

Vůbec ne jmenovitě. Máte plnou pravdu, že dochází ke změnám a skončení pracovního poměru, proto ani v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu se neuvádějí jmenovitě odpovědné osoby, natož pak v pracovním řádu nebo v provozních řádech či bezpečnostních předpisech, u kterých se předpokládá dlouhodobá platnost. Uvádět odpovědnost jmenovitě není vůbec vhodné, nikdo neví, co se již třeba zítra stane.

Autor článku: 

Komentáře

Jak kde...

04.05.2009 - 10:35 Miroslav Šilar
Dovoluji si upozornit, že výše uvedené stanovisko nelze brát paušálně a je třeba vždy detailně prozkoumat požadavek konkrétního předpisu: např.vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,ve znění pozdějších předpisů, požaduje konkrétní jméno a příjmění zaměstnance - viz.: §5, odst.5: "Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku."

Existuje však výjimka

04.05.2009 - 11:26 Tomáš Neugebauer
Existuje však výjimka potvrzující pravidlo. Jedná se o Požární řád. Zde musí být uvedeno jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance (vyžaduje to právní předpis). Jinak je pochopitelně výhodnější všude uvádět funkci, nikoliv konkrétní jméno.

Re: konkrétní jména

05.05.2009 - 09:19 Pavel Kováčik
Domnívám se, že je vhodné v pracovním řádu uvádět i konkrétní osobu, která má právo provádět orientační zkoušky na požití alkoholu a jiných návykových látek.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail