Mají natěrači na stavbě nárok na bezpečnostní přestávky?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla MUDr. Ariana Lajčíková, CSc. ze Státního zdravotního ústavu.

Mají natěrači na stavbě nárok na bezpečnostní přestávky kvůli výparům z barev jak venku, tak uvnitř budovy?

Nárok na bezpečnostní přestávky při práci natěrače na stavbě automaticky nevzniká. Vzniká pouze za specifikovaných podmínek. Podmínky ochrany zdraví při práci s chemickými faktory a prachem řeší Hlava III nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Práce musí být dle platné legislativy kategorizována a z kategorizace vyplývá způsob ochrany zdraví pracovníků. Zaměstnavatel musí ale plnit řadu povinností, které jsou specifikovány v § 18 tohoto nařízení vlády - Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, informace k ochraně zdraví. Jedním ze základních požadavků je poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. Pokud z kategorizaci práce vyplývá nutnost nepřetržitého používání ochranných prostředků dýchadel, nastává v tomto případě podle § 39 tohoto nařízení vlády povinnost dodržet bezpečnostní přestávku každé dvě hodiny v trvání nejméně 15 minut. Po dobu přestávky nesmí být pracovník rizikovému faktoru exponován a ochranný prostředek musí odložit. První přestávka se zařazuje nejpozději po dvou hodinách nepřetržité práce, poslední, která je desetiminutová, pak nejpozději hodinu před ukončením směny. Opačně tedy – pokud se neužívá nepřetržitě ochrana dýchadel, není nárok na bezpečnostní přestávky.

Tuto otázku by uměla zodpovědět odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik (technik BOZP) i lékař pracovnělékařské péče. Je možné ji také konzultovat s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (KHS), který by měl znát způsob práce a složení používaných nátěrových barev a je tudíž schopen dobře posoudit riziko vykonávané práce a poradit vhodnou ochranu pracovníků, která z kategorizace práce vyplyne.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail