Má zaměstnavatel právo nařídit zaměstnanci zajistit si termín a lékaře na vyšetření zraku?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Magdaléna Svobodová.

Má zaměstnavatel právo nařídit zaměstnanci zajistit si termín a lékaře pro periodickou lékařskou prohlídku zraku?

Zaměstnanec je povinen podrobit se periodické lékařské prohlídce ve lhůtách stanovených vyhláškou č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, a to u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž uzavřel zaměstnavatel smlouvu, nebo za určitých podmínek také u svého registrujícího lékaře. Obsahem lékařské prohlídky je podle vyhlášky základní vyšetření, které zahrnuje i orientační vyšetření zraku. Lékařská prohlídka může zahrnovat i další odborná vyšetření, tedy i specializovanou prohlídku zraku. O dalších odborných vyšetřeních ovšem rozhoduje posuzující lékař, a to po provedení základního vyšetření (§ 7 odst. 4 vyhlášky).

Autor článku: 

Komentáře

Další odborná vyšetření

06.09.2021 - 11:23 Michal Mražik
Dobrý den, za sebe bych ještě dodal, že o řadě odborných vyšetření rozhoduje také analýza rizik, vykonávnaé práce a kategorizace prací shcválená KHS. Například, pokud člověk pracuje ve výškách, se zabezpečovacími zařízeními (například tedy na plošině), pak musí dle vyhlášky kromě pravidelné prohlídky podstoupit i test na rovnováhu, lidé, kteří mají zrakovoou zátěž v kategorii 3. musí zase podstoupit orientační vyšetření zdraku a barvocitu, atd. Lékař si může vyžádat další vyšetření nad rámec - ale velkou část toho určuje právě vyhláška 79/2013 na základě toho, s čím člověk pracuje a v jakých podmínkách a také na základě věku zaměstnance.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail