Má zaměstnanec po PÚ nárok na podporu v nezaměstnanosti a rentu, když dá výpověď?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Manžel měl v roce 2010 pracovní úraz. Byl mu přiznán poloviční invalidní důchod a zaměstnavatel ho přeřadil na funkci, která odpovídá jeho zdravotnímu stavu. Doplácení Kooperativou funguje. Bohužel v posledních měsících nadřízení manžela nutí, aby z firmy odešel sám. Nepracuje se mu pod tlakem lehce, dělá chyby. Už ho dvakrát upozornili na porušení pracovní kázně. Když dá výpověď sám, nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti a asi i renta od Kooperativy by se mu krátila. Nehledě na to, že mu zdravotní stav neumožní přijmout jakoukoli práci. Chtěla bych vědět, na co má manžel nárok, abychom se neunáhlili.

Z dotazu není zřejmý důvod, proč zaměstnavatel vašeho manžela nutí, aby sám ukončil pracovní poměr. Tím důvodem může být třeba to, že „porušuje pracovní kázeň“, tedy že, podle litery zákona, nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil. V takovém případě má zaměstnavatel dán důvod k tomu, aby ukončil se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí.

Pokud by váš manžel ukončil pracovní poměr dohodou nebo výpovědí, kterou sám dá zaměstnavateli, není to důvod, proč by se nemohl stát uchazečem o zaměstnání. A jako uchazeč o zaměstnání má nárok na podporu v nezaměstnanosti. Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání by bylo, že by váš manžel bez vážného důvodu ukončil sám nebo na základě dohody se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce, nebo by s ním zaměstnavatel ukončil vhodné zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti by neměl v případě, že s ním byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovní poměr z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, nebo se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovní poměr z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem.

Pobíral-li váš manžel před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru. Tato náhrada mu přísluší nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail